SCI-FI KLUB J. M. TROSKY Mladá Boleslav

č. 4 - 29. března 1994


Obsah:


Z klubu

Večer se sci-fi

V pátek 11. března se uskutečnil další Večer se sci-fi. Kromě obvyklého povídání byl příjemným i užitečným zpestřením programu i test znalostí českého jazyka. Soutěž Automobil budoucnosti se již rozeběhla, máme asi 15 příspěvků.

Příběh na pokračování

Opět jednou nic. Zase nikdo nemá zájem napsat pokračování?

Ze světa vědy a techniky

Neutronový reaktor

Struktury materiálů by měli američtí vědci zkoumat pomocí jaderného reaktoru ANS (Advanced Neutron Source) v Národní laboratoři v Oak Ridge ve státě Tennessee. Reaktor, který bude postaven nákladem 2,7 miliardy dolarů, umožní studovat materiály od supravodičů přes bílkoviny až po syntetické polymery. Prostředníkem sledování budou neutrony vznikající štěpnou reakcí, zpomalované vrstvou těžké vody a odváděné systémem připomínajícím optická vlákna k pokusům i do vzdálenosti několika set metrů. Vlnová délka zpomalených neutronů, blízká vzdálenostem mezi atomy ve zkoumaných materiálech, odhalí architekturu materiálu. Neutrony jsou ke zkoumaným materiálům šetrnější než Roentgenovy paprsky.

VTM 2/94

Záhady a tajemství

Objevení pekla?

Ve francouzském a skandinávském tisku probíhala svého času delší dobu diskuse o tom, zda vědci objevili peklo. A jak k tomu došlo? Sovětští a norští vědci prováděli v roce 1989 na Sibiři hloubkové vrty za účelem zjištění příčin zemětřesení.

Pro lepší prognózy zemětřesení zaznamenávali zvuky v tektonických vrstvách Země. Sovětský geolog Dimitrij Assakov oznámil, že v hloubce 16 km narazili na dutinu, z níž mikrofon přenášel výkřiky lidských hlasů...

Nejprve vědci pomysleli na poruchu magnetofonu. Při bližší zkoušce se však prokázalo, že se jedná jednoznačně o lidské hlasy. Z vrtu se potom vyvalil oblak jedovaté páry o teplotě 1100 C. Technici propadli panice a dr. Assakov byl přesvědčen, že provrtali strop pekla. Vrtání bylo zastaveno, norští vědci byli požádáni, aby o tom pomlčeli.

Historka se však přece jenom dostala na veřejnost. Jedny francouzské noviny uvedly, že norský ministr spravedlnosti se o případu dozvěděl během zimní dovolené v Kalifornii. Smál se naivitě amerického tisku, jak mohl něco takového otisknout. Avšak po návratu domů musel 7. 1. 1990 přiznat: "Ještě dnes se musím přemáhat, díky šoku, který jsem utrpěl po návratu. Všechny noviny toho byly plné... Setkal jsem se se seismologem B. Nymmandalem. Řekl mi, že tyto lidské hlasy... Sověty vyděsily k smrti."

Německé médium E. Korkowski varovalo již před lety před vyvrtáváním děr do Země, protože by z nich mohly unikat jedovaté výpary a negativní bytosti. Jiní dokonce hovoří o 5 civilizacích pod povrchem zemským, od démonických až po velmi vyspělé. Indické védské spisy, jako Šrímad Bhagavatam, popisují "podzemní svět", obydlený démonickými bytostmi.

Magazín 2000, č. 2/94

Obraz lochnesky na fotografii byl falzifikátem

Nejslavnější obraz příšery ze skotského jezera Loch Ness byl obyčejným padělkem, na kterém se podíleli před padesáti lety novináři z listu Daily Mail. Portrét, na kterém je lochneska zachycena jako ještěr podobný dinosauru, s dlouhým krkem a malou hlavou vztyčenou nad vodní hladinou, vznikl s pomocí dětské ponorky. Na ní byl upevněn dřevěný "krk" zakončený hlavou mořského hada. "Nessie" byla jen třicet centimetrů vysoká a čtyřicet centimetrů dlouhá. Napsal to 13. 3. 1994 nedělník The Sunday Telegraph.

Strůjci jednoho z největších vědeckých falzifikátů století již nejsou naživu. Poslední muž z pětičlenné výpravy k břehům jezera, kterou v roce 1934 financoval list Daily Mail, zemřel ve věku 90 let loni na podzim.

MF Dnes 14.3.1994

Anketa

Díky mladoboleslavské agentuře Eurox jsme exkluzivně získali výsledky průzkumu mezi občany okresního města, který proběhl začátkem tohoto měsíce. Dotazovaní odpovídali (pokud vůbec odpověděli) na tři otázky vztahující se k UFO a inteligentním bytostem mimozemského původu. Při průzkumu vyšlo mimo jiné najevo, že naši spoluobčané nepovažují podobné problémy za důležité a podezírali tazatele agentury (kteřími byli žáci SSOU Fortel MB) z toho, že si z nich tropí žerty.

-jtp-

Graf

Přečetli jsme

Volání pekel

Volání pekel je dobrodružný příběh z amazonské džungle. Skupina odvážných lidí, hnaných touhou po penězích, hledá ložisko plutonia. Naráží však na nevysvětlitelné síly, které některé z nich přivádějí k šílenství. Setkávají se strašnými hrůzami. Zdá se, že narazili na tajemství samotného pekla. A s těmito silami se musejí utkat.

Čtivě napsaný příběh, vhodný např. na cestu autobusem.


Hodnocení: **


W. A. Hary: Volání pekel. Černá magie sv. 9. Ivo Železný, 1994, 64 s., 11,90 Kč

Zdeněk Töpfer

Válka čarodějek

Carla de Verese je mladá vzdělaná a velice schopná čarodějka. Této noci má být zasvěcena samotnému Satanovi, aby se mohla stát plnoprávnou členkou černé šlechty. Carla však má jiný záměr: chce bojovat ve službách Dobra. Když řekne své matce, že se slavnosti nezúčastní, ocitne se v nebezpečí života. Musí uprchnout ze zámku. Mezi matkou a dcerou se rozpoutá lítý boj, v němž přichází ke slovu síla kouzel a magie. Podaří se Carle zvítězit a uhájit své přesvědčení?

Příběh plný magie, který dokáže na pár chvil upoutat.


Hodnocení: **


W. A. Hary: VáLka čarodějek. Černá magie sv. 10. Ivo Železný, 1994, 64 s. 11,90 Kč

Zdeněk Töpfer

Kachna nejen černá

Sbírka nese podtitul (povídky pro mládež). Nevím, ale kdybych byl mládež, asi by mě zde otištěné povídky příliš nenadchly.

Knížka je rozčleněna do tří oddílů podle zaměření jednotlivých příspěvků. Po přečtení jse dospěl k závěru, že by se o vhodnosti rozčlenění povídek do oddílů dalo úspěšně pochybovat. Představuji si, že autorka, možná ve spolupráci s odpovědným redaktorem sesypali vše do jednoho koše a odtud systémem Lóra vybrali pro každou část knížky odpovídající počet povídek. Rozdělení totiž postrádá jakýkoli smysl.

Nebudu se zmiňovat o všech příspěvcích, protože by to byla nejspíš ztráta času. Tím nechci říct, že nic nestojí ani za ... řeč. Najdou se i čtivé kousky. Nejlepší je asi Návrat, který si i přes značně omšelý námět udržel jakous takous úroveň. V závěsu za ním povívá (se zamhouřením oka) Podivné okno. Nejslabší se mi zjevila celá sekce Dobrodružství, která je dobrodružná asi tak, jako telefonní seznam Kamnného Újezda.

Naivita autorky naznačovala, že se jedná o začínající nezkušenou adeptku pera ve věku těsně již ne školou povinném. A tak jsem největší překvapení nad knížkou zažil ve chvíli, kdy jsem si přečetl datum narození její stvořitelky.


Hodnocení: *1/2


Eva Bešťáková: Volání černé kachny. Obálka: typo Čech. NAVA, ?, 1993. 1. vydání. brož., 138 s. 37 Kč

-jtp-

Magnetická sfinga

Knížka je vlastně pokračováním příběhu A. E. Poea Dobrodružství Arthura Gordona Pyma z roku 1838. Bohužel jsem tuto knihu nečetl, a tak nemohu posoudit, nakolik Jules Verne použil vlastní myšlenky a nakolik se dopustil plagiátorství. Ale nešť - ať je to jak chce - tento román stojí za přečtení.

I když autor poměrně často odkazuje na příběhy pana Pyma, nepřijde ani až doposud neinformovaný čtenář zkrátka. Prostřednictvím jistého amerického dobrodruha (který průběžně porovnává Poeovu knihu se skutečností) má možnost účastnit se pátrání po posádce zničené lodi, ale hlavně pokusu o dobytí jižního pólu.

Z reálií příběhu i z vypravěčského stylu jasně prosvítá, že autor našel zalíbení jak v mořích, tak i v lodích po nich plujících. Jedná se vlastně o chlapecký dobrodružný román s fantastickými prvky, kterými v tomto případě nejsou ani tak poslední výdobytky vědecko-technické revoluce, ale rozloha antarktické pevniny a klimatické podmínky na ní a v jejím blízkém okolí. Nebyl by to však Jules Verne, aby si v samém závěru neodpustil alespoň jedno technické montsrum...

Užitečným se mi jevil i slušný doslov, který čtenáře seznamuje nejen s okolnostmi vzniku této knížky, ale také porovnává Verneovy představy o jižním pólu s dnešními poznatky o této poněkud zapadlé končině naší planety.


Hodnocení: ***1/2


Jules Verne: Ledová sfinga. Překlad: Anna Kučerová. Doslov: Zdeněk Hobzík. Obálka a ilustrace: neznámý autor. Ivo Železný, Praha, 1992. 2. vydání. brož., 216 s.

-jtp-

Čarovná moc hudby

Druhé, tentokrát samostatné a navíc i poněkud přepracované, vydání Macháčkovy povídky pojednává o tom, co se může stát, když hudba ovládne člověka svou dokonalostí.

Mladý student z venkova, který nedostal místo na koleji, marně shání podnájem. Usměje se na něj štěstí v podobě jeho nastávající, která mu - coby redaktorka inzertní kanceláře - dohodí pěkný podnájem v jedné z vilových čtvrtí.

Ale jak už to na světě bývá, každá hůl má dva konce. Noví domácí - houslista na odpočinku a jeho senilní matka - totiž nejsou příliš normální... Nebudu více prozrazovat, snad jen tolik, že onen písek zmiňovaný v názvu knížky není v zubech, ale mezi dvěma sklíčky (mimochodem - je to celkem pěkná psychologická zbraň).

Autorovi se daří držet čtenáře stále v napětí, příběh však probíhá poněkud neučesaně. Vypadá to, jako by ona zmiňovaná přepracování spočívala ve vložení nových částí textu do dříve zkomponované dějové osy.


Hodnocení: ***


Lubomír Macháček: Písek v zubech. Obálka a ilustrace: Barbora Farářová. Bonum, Pardubice, 1993. 2. vydání. brož., 87 s.

-jtp-

Počítačové hry

Zool

Když jsem po prolistování všech EXCALIBURů s podivem zjistil, že ani v jednom nevyšla ještě recenze na docela slušnou hru Zool, přejatou z Amigy, ihned jsem se rozhodl napsat tuto recenzi.

Zool je snad jedinou 2D akční chodičkou v tomto stylu. První úroveň se odehrává v jakési cukrárně, kde je snad všechna havěť, co se může v cukrárně vyskytovat. Po zemi lezou nějaké kopečky cukroví s kukadly, ze vzduchu na vás útočí dotěrné vosy.

Druhá úroveň se týká elektřiny, třetí zeleniny. Ohrožuje vás tedy široká škála různých odporných monster, která jsou v každé úrovni jiná.

K dispozici máte šest životů a každý život se skládá ze tří obdélníčků energie. Energii navíc, stejně jako život, si pochopitelně můžete v průběhu hry vybojovat. Pokaždé totiž, když zastřelíte některou z mnoha stvůr, zbyde po ní buďto energie, nebo body. Život si ovšem musíte najít, což je docela těžké a ve hře na to není většinou čas. Když totiž některou z příšer zabijete a po chvíli se na toto místo opět vrátíte, tak ji tu znovu potkáte. Dále můžete získávat rozličné druhy zbraní od x až po y.

Hra je rozdělena do X úrovní a každá úroveň ještě do tří podúrovní. Na konci každé úrovně na vás čeká s otevřenou náručí nějaká sympatická příšerka (např. v první úrovni je to obří vosa, která po vás hází bomby).

Cílem této akční chodičky, jak to u tohoto žánru bývá, je prostřílet se až do konce.

Hudba je stejně jako hra na docela slušné úrovni, i když se některé její části výrazně podobají hudbě z Lotosu III. Scrolling je plynulý, grafika v jedinečném provedení. Přeji vám pěknou zábavu a ať dohrajete Zoola do konce (ne jako já do konce první úrovně).


Požadavky: min. 286/12 Mhz

Subjektivní hodnocení: Pro: jedinečná grafika a nápad, Proti: docela vysoká obtížnost

Celkový dojem: 65%

JAP III.

Bibliografie autorů SF

Kurt Vonnegut, Jr.

Vonnegut, Kurt, Jr. [USA, * 11. 11. 1922 ]


Vonnegut, Kurt, Jr. & Chermayeff, Ivan

Slova k zamyšlení

Kurt Vonnegut

Patří k nejpřekládanějším americkým spisovatelům u nás. Je mu dnes jedenasedmdesát let. Od roku 1936 kouří jednu pallmallku za druhou. Jeho humor je černý, bez iluzí. Bydlí na Manhattanu, většinu roku však tráví mimo New York. Velkou část jeho pracovního roku také vyplňují přednášky na univerzitách, což je u amerických spisovatelů běžný způsob obživy.

Někde jsem četl, že nemáte interview příliš v lásce. Proč?

Živím se tím, že dávám velký pozor na to, co říkám a co potom dávám na papír v přesně takovém pořádku, jak si to přeju. Interview se většinou nahrává rovnou na pásku a já už potom nemám žádnou šanci zasáhnout do textu a upravit ho tak, jak bych si ho představoval.

Mluvený projev je pro vás tedy nebezpečnější?

Ne nebezpečnější, ale je to větší zmatek, chybí mu zodpovědnost psaní.

Pracujete teď na nějaké knize?

Něco mám rozepsáno už delší dobu. Má to už dokonce i titul, ale zatím s tím nejsem moc spokojen. Můj editor by to chtěl vydat, ale já nechci ukončit svou kariéru něčím, o čem nejsem tak úplně přesvědčen. Bohužel jsem dnes v takové situaci, že vydavatel vydá cokoliv, co napíšu, nehledě na kvalitu. Nikdo mě proto nezastaví, když chci vydat třeba i úplný nesmysl. Musím si tudíž sám dělat velmi přísnou autocenzuru.

Nikdy jsem pořádně nevěděl, že jste tak silně politicky zaměřený autor, dokud jsem nečetl váš rozhovor-interview s Josephem Hellerem o válce v Perském zálivu. Tak silné odmítnutí celé akce se snad nikde jinde neobjevilo. Je váš zájem o politiku trvalý?

O politiku se zajímám pořád. Bohužel ale cítím, že spíše než lidé a parlamenty nám vládne technologie. Všechna velká rozhodnutí jsou ve skutečnosti udělána vynálezci. Lidé jako Bill Clinton nebo George Bush nemají na chod věcí v podstatě žádný vliv. Dokonce i takový Havel je pod vládou technologie.

Co přesně myslíte pod slovem technologie? Není to spíše byrokracie, co nám vládne?

Byrokracie jsou pořád ještě lidé, ale technologie, to je něco, co je na lidech absolutně nezávislé, co se vyvíjí vlastní cestou, aniž by na to lidé měli nějaký vliv. A oddělovat rozhodování od lidí je trochu nebezpečné, stejně jako oddělovat někoho od jeho vlastních ledvin.

Třeba televize. Je to další, nezvaný člen americké domácnosti. Maminka ani tatínek neumí tak hezky vyprávět jako ta bednička, a to začíná být nebezpečná hra. Ten stroj začíná formovat charaktery dětí mnohem více, než mohou a dovedou rodiče. Cítím, že tím pomalu začíná nahrazování lidských bytostí někým jiným - stroji. Nahrazování lidských bytostí strojem byl sice důvod, proč se stroje začaly vůbec budovat. Teď se ale technici dívají na lidskou bytost a hledají, které další funkce mohou být nahrazeny strojem. Někdo na poště razítkuje dopisy, někdo jiný prodává lístky do divadla. Vynálezce se zamyslí - a šup tam s mikročipem místo člověka.

Možná to nemá jen negativní aspekt. Člověk vymyslel stroje, které dělají všechnu nudnou práci, aby si v uvolněném čase mohl dělat vše, na co jinak nemá čas. Stroj ho činí svobodnějším.

A co by v tom volném čase měl dělat? Lyžovat? Jaké jsou tady alternativy pro člověka mimo práci? Jedině práce dokáže uspokojit. Vezměte člověku práci a přestává být člověkem. To je to, co můžeme vidět všude po New Yorku. Všichni bezdomovci na ulicích začali tím, že ztratili práci. To, co musíme lidem dát, je možnost něco dělat, být užitečný. Nyní je technologie připravuje o všechno, co předtím dělali. Žádný systém, ať už to byl komunismus, nebo kapitalismus, nebyl schopen vyprodukovat dostatečný počet úkolů k dělání pro lidi, aby byli spokojeni, aby měli důvod žít.

Všechny vynálezy mají dvě funkce: jednak vymyslet něco užitečného, nějakou potřebnou věc, jednak učinit lidský život lepším. Dneska se protežuje jen ta první část, prostě se produkuje výrobek. Musíme v první řadě myslet na to, co potřebuje člověk, a teprve potom na to, co nám nabízejí stroje a jejich možnosti.

Nemá třeba taková televize šanci stát se vypravěčem příběhů místo knih? Není to nakonec dobrá věc?

Samozřejmě že nahradí knihu. Televize ve skutečnosti zlikvidovala všechny literární časopisy v celé zemi. Pamatuji se, jak v padesátých letech byla každá nová knížka událostí, celé týdny a měsíce jsme diskutovali o jednom románu nebo povídce, které právě vyšly. Dnes na to vůbec nemáme čas, jsme zahlceni něčím úplně jiným. Televize nás učí zapomínat. Když dělám přednášky na univerzitách, přednáším také o operaci Pouštní bouře během války v Perském zálivu. Nikdo ze studentů neví, o čem mluvím. Bylo to pro ně už tak dávno.

To si to už nepamatují?

Televize mezitím všechno překryla. "Podívej se na tohle, na tohle." Viděli mezitím stovky jiných obrázků, stovky krásných žen, báječných mužů, hudbu, exploze... Ještě jako student antropologie jsem napsal práci o kubistických malířích. Ta práce byla mimochodem odmítnuta. Kubisté reagovali ve svých malbách na vynález fotografie. Jejich práce jako malířů dříve byla zachytit podoby lidí a krajin. Vynález fotografie je o tento úkol obral. To samé je dnes s televizí. Sebrala literatuře všechny náměty. Vypráví všechny příběhy sama, na literaturu nic nezbývá.

Televize je také požíračkou námětů. Každé odpoledne můžeme vidět příběhy pěti různých Madam Bovaryových, další odpoledne to budou čtyři kapitáni Achabové se svými příběhy o Mobby Dickovi, zítra uvidíme příběhy pěti Donů Quijotů. A tak spisovatelé musí pro sebe najít něco nového, co budou dělat, o čem a jak budou psát. Bohužel "kubistická" nebo "abstraktní" literatura nejde psát, na rozdíl od malířství.

Máte nějaké řešení, jak by měli spisovatelé na tuto situaci reagovat?

Sakra, to jsem snad toho za svůj život napsal málo? Je mi jedenasedmdesát let. To už je úkol pro někoho mladšího.

Píšete na počítači nebo na obyčejném psacím stroji?

Na psacím stroji.

Jste tedy tradicionalista.

Mám ve skutečnosti počítač, ale s ním jenom hraji šachy. Byl jsem docela obstojný hráč. Sehrál jsem s počítačem několik stovek partií. Vyhrál jsem zatím třikrát.

Možná proto nemáte počítače rád.

Při způsobu mého psaní mi počítač nepomáhá, neurychluje mou práci. Neumožňuje to, co mám na psaní románů rád: pomalé zaplňování čistého papíru postavami, dokud není plný. Přirovnal bych to k ruční výrobě tapet pro velký taneční sál. Jeden kvítek za druhým, dokud nejsou všechny stěny zaplněné.

Není vaše nedůvěra v technologii jen pouhým sentimentem? Rozvoj techniky je jedním ze znaků naší civilizace vůbec. Možná jen žijeme v době, která je určitým přelomovým bodem.

Vezměte si třeba takového Edisona. Vymyslel pohyblivé obrázky, fonograf a žárovku. Dva z těchto tří vynálezů jsou ve skutečnosti umělé lidské bytosti. Někdo zpívá... Někdo tancuje... A nemáme nad nimi žádnou kontrolu.

V dnešním světě nemá až na nepatrné výjimky nikdo šanci být úspěšný. Jeden jediný komik dokáže bavit celé Spojené státy. Žádný jiný nemá šanci. Frank Sinatra je schopen díky médiím zastat úlohu zpěváka pro milióny lidí. Pro všechny z nás. Rambo dokáže sám samojediný vyhrát válku. Pro nás ostatní nezbylo nic, co bychom mohli dělat. Všechno je už rozebráno. Počítače berou lidem práci a jediná možnost, jak lidi zabavit, je budovat armády. Jediné, co lidstvu zbývá, je prohrát souboj s technologií se ctí.

Podle rozhovoru s K. Vonnegutem v časopisu Reflex č. 9/94

Mírně kráceno

TV

Zahájení vysílání nového televizního kanálu Nova přineslo na naše obrazovky i větší množství filmů z oblasti science fiction. Připomeňme si jen z poslední doby Khanův hněv nebo film Fantastická cesta. Na tomto filmu je sice trochu vidět, že byl natočen před řadou let (např. používání logaritmického pravítka pro výpočty, když již na druhé straně disponují tak fantastickou technologií jako je zmenšování), ale rozhodně stojí za vidění. Tyto filmy, i když některé jsou již starší, jsou příjemným oživením televizního programu. Ne každý má již video, a tak se i prostřednictvím televize máme možnost postupně seznamovat i s klasickými sci-fi filmy.

Zdeněk Töpfer

Nové knihy

Michael Crichton: Koule

Známý americký spisovatel sci-fi, proslavený Kmenem Andromedy a naposled Jurským parkem, tentokrát posílá své hrdiny na průzkum podivné kosmické lodi, která spadla na mořské dno. Zatímco v předcházejících dvou sci-fi se Crichton opíral o své biologické vzdělání a obdivuhodným způsobem, blízkým možné skutečnosti, jitřil naši fantazii, tentokrát se opírá o výzkumy psychologické. Tahle cesta mu dává možnost, aby si zahrál se čtenářem velkou hru, v níž je víc magiky a fantazie než přírodovědy. Tím posouvá všechno natolik daleko, že už ztrácíme pevnou půdu pod nohama. A to je dobře nebo špatně? Tak se nelze ptát - záleží na založení čtenáře.

MF Dnes 5.3.1994

J. J. Duffack: UFO hrozí z nebes

Autor podává závažné důkazy o možnosti návštěv mimozemšťanů na Zemi, a to zejména na základě svědectví Bible, a snaží se objektivně a kriticky tento problém posoudit. Lidé by si měli konečně uvědomit, že existují důkazy o dosud nepoznaných létajících předmětech, které by je mohly vážně ohrozit.

Knihy 8/94

J. M. Troska: Záhadný ostrov

Dobrodružný román s prvky sci-fi se odehrává v australském Tichomoří na ostrovech Fidži, kam přijíždí obchodník Falta se synem Petrem, aby navštívil svého bratra, který zde vlastní jeden ze stovek sopečných ostrůvků, příznačně nazvaný Patria. Barvitý dobrodružný příběh, v němž cizokrajné prvky přecházejí v klasické drama vyvolané blížící se vzpourou zrádným bělochem zfanatizovaných divochů, jíž musí čelit nejen koloniální správa, ale i každý nebarevný obyvatel ostrovů. Zároveň s touto dějovou linií rozvíjí Troska motiv hledání diamantů, zejména nejvzácnějšího ze všech - růžového, současně s motivem překvapivé a hrůzné existence prvohorního ještěra, který je nejen božstvem divokého kmene domorodých Fidžanů, ale i strážcem růžového diamantu.

Knihy 9/94

John Wyndham: Midwichské kukačky

Jen několik málo obyvatel docela obyčejné anglické vesnice Midwich unikne osudu rodin, které zůstaly doma v onen osudný den, kdy je zasáhla neznámá nevysvětlitelná síla. Z bezvědomí se po onom "Mimodni" probouzí vesnice zdánlivě nezměněna až na ženy, které po čase zjišťují, že jsou těhotné. Odkud se vzaly ty zvláštní, podivuhodně si sobě podobné děti s urputným pohledem ve zlatých očích, které projevují čím dál nebezpečnější vlastnosti a rozsévají kolem sebe zkázu? Jak to, že si tak navzájem rozumějí a předávají si zprávy o světě kolem? Nejsou to snad nakonec poslové z jiné planety, vyslaní sem, aby zničili lidstvo? Pro mnohé lidi z Midwiche stále však ještě zůstávají dětmi a nešťastná vesnice stojí před těžkým dilematem, jak se k nim zachovat.

Midwichské kukačky jsou po Dni trifidů nejznámějším dílem mistra světové science fiction a v Anglii byly fascinujícím způsobem zachyceny ve filmu Vesnice ztracených.

Knihy 9/94

John Creasey: Hlad

Třetí z velice čtivých katastrofických příběhů, jehož tématem je problém celosvětového hladu, který zachvátil Zemi poté, co se zde rozmnožily podivné, neuvěřitelně žravé bytosti podobné králíkům. Román, podobně jako oba předchozí (Potopa a Sucho, Svoboda 1993) je úspěšnou kombinací sci-fi a hororu, v níž se autorovi daří udržet pozornost čtenáře až do posledních řádků.

Knihy 9/94

Z edičních plánů na rok 1994

Laser

Dialog

Právě vyšloSvé příspěvky do našeho fanzinu, čitelně napsané nebo ještě lépe na disketě, předávejte či posílejte Z. Töpferovi.

Na přípravě tohoto čísla se podíleli -jtp-, Z. Töpfer a V. Vávra

Literární dílna

DILETANT (dokončení)

Václav Vávra

Tohle všechno ale do té doby samo o sobě nic neznamenalo, dříve nebo později by Hlavouni našli způsob jak z takové situace vybruslit, a nic by se nestalo. Dokud se všechno drželo pod pokličkou v laboratořích, nebezpečí bylo jenom hypotetické, nikdo nedokázal předpovědět, jak by se virus choval ve volné přírodě na tom cizím světě. Jenomže to by právě nesměl zasáhnout ten pitomec Koop a všechny nás namočit do toho průšvihu. Víte co, objednáme si něco k jídlu, co říkáte? Haló, pane vrchní... Tedy dodnes nikdo neví, jak je možné, že se ten mamlas dostal až do pruhované zóny laboratoří. Tam totiž nemá kromě Hlavounů nikdo co dělat a dokonce ani kapitán nezná vstupní kód. Vyšetřovací komise svalovala vinu na mě a na kapitána, podle nich jsme při té opravě komunikačního uzlu přerušili spojení centrálního počítače s bezpečnostním okruhem laboratoří, takže se tam Koop mohl procházet jako na promenádě. A zrovna v době, kdy tam nikdo z Hlavounů nebyl. Téhle teorii já moc nevěřím, víte to je taková pověra, že centrální počítač základny ovládá kdejaký hejble co jich tam jenom je, a všetečně strká ty svý dráty do všude kam dosáhnou. Ve skutečnosti jenom monitoruje provoz všech podřízených procesorů, zpracovává a vyhodnocuje data. Všechna výkonná zařízení jsou plně pod kontrolou autonomních CPU. Ty jsou navíc zdvojené nebo i ztrojené tam kde je to třeba, takže celé zařízení základny je natolik odolné proti poruchám, že se běžné závady prakticky neobjevují. Jenomže potíž je v tom, že sice můžete zkonstruovat zařízení všestranně zabezpečené proti náhodě, ale nikdy nevymyslíte nic co by bylo stoprocentně odolné proti blbosti. Podle mě se to stalo tak, že si Koop vyčíhl, až všichni Hlavouni vypadnou z pruhované zóny, a pak se tak dlouho šťoural v elektronice zámku, až se mu ho povedlo otevřít. Ptáte se proč tam vůbec lezl, víte on jak byl pitomej, tak byl zvědavej, a na celý základně byste nenašli místo kam by nestrčil ten svůj nenechavej sosák. A taková pruhovaná zóna laboratoří to pro něj muselo být obzvlášť silné lákadlo. Co bylo potom, to se jenom dohaduju z toho, co vylezlo z Yawna, a co přiznal sám Koop hned po tom, protože jeho pozdější výpověď před vyšetřovací komisí byla naprosto k ničemu. Po recyklaci si vůbec nic nepamatatoval, nebo to alespoň hrál, že si nic nepamatuje. I když kdoví, jeho paměťové implantáty se mohli při té štrapáci poškodit. Jak vlezl dovnitř, tak nejdřív očumoval, hrabal se v šuplíkách a nejspíš slídil, co by tak ukradl. Později jsme totiž v jeho kabině našli pozoruhodnou sbírku nářadí, přístrojů a dokonce i konzerv, nakradených po celé základně. Jen on sám věděl, jak to chtěl propašovat přes celnici, ale jak už jsem řekl, měl známosti a příbuzné na těch pravých místech. Potom si všiml, že Hlavouni nechali na pitevních stolech rozpitvané mrtvolky zdejších zvířat, nějací drobní hlodavci to byli, a představte si co ten idiot udělal. Začal uklízet! To jo, pořádnej a čistotnej to on zase byl. A tak to všechno posbíral a naházel do odpadové šachty. Samozřejmě že ne přímo tam v laboratoři, v pruhované zóně žádná běžná odpadová šachta není, odtamtud jde všechno rovnou do reaktoru, on si dal tu práci a všechny ty mrtvolky odnesl ven z laboratoře a vrazil je do prvního odpadu, který se mu namanul. A aby bylo neštěstí hotové, místo aby to nechal v zásobníku, tak jak se to běžně dělá, když základna není ve volném prostoru, vystřelil to všechno ven. Ano přesně tak, asi tak šest nebo sedm rozřezaných, rozpitvaných zvířat, prolezlých smrtelně nebezpečným virem vypustil do okolního prostředí. Dovedete si vůbec představit tu situaci! Poslali nás na tu planetu právě proto, aby se něco takového nestalo, a teď tohle! Když kapitán tu historii po kouskách tahal z Hlavounů a z Koopa, zrovna hrál všema barvama, jak s ním vztek lomcoval. A ten blbec Koop se ke všemu tvářil jakoby nic, snad si myslel, že mu ještě někdo poděkuje, že tam po těch bordelářích uklízí. A zatím čas utíkal. Někde kolem základny se ve vodě vznášeli zbytky těch zvířat a každou chvíli se mohli stát potravou ryb, a ty zase potravou větších ryb, a ty zase potravou něčeho jiného, a tak pořád dokola. Víte byl to podivný svět, takový, řekl bych rozežraný. Všechno se to tam požíralo navzájem, tam když nějaký živočich ulovil jiného, nemohl si být jistý, jestli zatímco ho polyká, nemá už sám zadek v tlamě něčeho většího, dravějšího, a hladovějšího. A na konci té nekonečné, krvavé hostiny stál... Ć, podívejte už nám to nesou. Sem pane vrchní, sem to přijde, dvě vejce Eduwangu. Jeslipak jsou čerstvá? Říkáte, že jsou ještě teplá, přímo zpod zadku toho ptáka, no uvidíme. Řeknu vám, tuhle restauraci mám moc rád, a víte proč? Protože tady mají pěkně hluboké jídelní jamky, ne jako v těch rychlobufetech, kde u jídla skoro stojíte a kdekdo vám vejrá do talíře. Ono není nad to, když se můžete pěkně pohodlně rozcápnout, porcičku máte pěkně slušně, jaksepatří schovanou pod sebou, a můžete se v tom rejpat jak se vám zlíbí. Co říkáte tomu vejci, výborné že, to je zdejší specialita. Tak velké a chutné je nikde jinde nedostanete. Opravdu, ještě je teplé, takhle to mám nejradši. To vždycky opatrně propíchnu skořápku, a nejdřív jenom trošičku ochutnám předním jazykem, potom sosákem vysrknu to žluté uprostřed, a taky někdy, ale opravdu jenom někdy, tam strčím kladélko. Jéje, vy už jste zase celej zelenej, no já vím, je neslušný, ale víte jaký je to blaho, jak se to krásně lepí a táhne, to je skoro lepší než... Že jste to ještě nedělal, no poslyšte vy jste ale nějakej suchar, co vy z toho života máte?! Schválně sito někdy zkuste a uvidíte sám, vždyť trochu té neřesti nemůže nikdy uškodit. Ale pozor, ta vejce musí být opravdu čerstvá! Představte si, to jednou nějakej Kroop, ale ne, ne Koop ale Kroop, tak ten to jednou udělal v nějaké obskurní putyce na samým konci Galaxie, a to vejce už bylo nasezený, co nasezený, to bylo tak starý, že už bylo před vylíhnutím. No a jak do něj Kroop vrazil kladélko, a ani to předtím neochutnal, malý Eduwangu, co seděl uvnitř a čekal až přijde jeho čas ho za něj drapnul a pěknej kousek mu z něj uštípl. Kroop tenkrát vyváděl jak pominutej, dokonce toho putykáře pohnal před soud, ale prohrál to, protože nedokázal rozumně vysvětlit, proč tam to zatracené kladélko vlastně strkal. Pořád se bránil tím, že vyjde nastejno, že kdyby tam strčil sosák, tak by přišel o kus sosáku. Nakonec to dopadlo tak, že putykář dostal pokutu za prodej potravin s prošlou záruční lhůtou, a Kroop musel uhradit soudní výdaje protože podle rozsudku kladélko není orgán vhodný ke konzumaci vajec Eduwango.

Ale abych se vrátil k té naší neslavné expedici, kdepak jsem to skončil? Aha, u té rozežranosti. Ve chvíli, kdy se ten veleprůšvih provalil jsme si už mohli být skoro jistí tím, že zbytky těch zvířátek se už staly potravou ryb v jezeře, a virus se vydal na cestu do nového světa. Každá ryba, která by pozřela třebas jen nepatrný kousíček nakažené tkáně se stávala po určitou dobu nebezpečnou pro své okolí. Jak dlouho, to nikdo nevěděl, Hlavouni neměli ještě všechny testy hotové a nebylo ani pomyšlení na nějaké další odklady. Tím spíš, že jsme už dlouho pozorovali, že několik zdejších obyvatel pravidelně vysedává na březích a tam vykonávají jakousi podivnou činnost, která ale byla zcela určitě, i přes svou zřejmou neefektivnost, spojena se získáváním potravy. Pomocí jakýchsi bidel a vláken se celé dny snažili nalákat na kus žvance ty ubohé vodní tvory. Občas se jim to i podařilo. Tady bylo třeba zasáhnout okamžitě. Stačilo, aby jen jeden z nich ulovil rybu, která v sobě měla virus, a ten by měl pak otevřenou cestu ke zlikvidování zdejší civilizace. Především jsme museli zabránit tomu, aby kdokoliv odnesl cokoliv živého z jezera. Začali jsme okamžitě monitorovat břehy. Neřeknu vám jestli to bylo pokročilou denní hodinou, nebo snad počasím, ale zjistili jsme přítomnost jen jednoho zdejšího obyvatele, a mě napadlo, že se nám přece jen snad podaří tu katastrofu odvrátit. Jenomže kapitána, jak byl ještě celý navztekaný, nenapadlo nic lepšího, než poslat na břeh právě Koopa! Argumentoval tím, že když to ten idiot všechno zavařil, tak to taky teď dá do pořádku. Jo, zrovna on! Ten zdejší pán tvorstva měl už zřejmě naloveno a asi se chystal k odchodu, takže už nebyl čas na nějaká další opatření, a tak jsme nacpali Koopa do biofolie a vystřelili ho ven. On samozřejmě protestoval, že to není jeho starost, že je Hlavní Technik Odpadových Šachet, a ne nějakým výsadkář, ať si tam pošleme automat, nebo někoho jinýho. Prostě byl podělaný strachy, ale nedalo se nic dělat. Jednak proto, že se nikdo neodvážil odporovat kapitánovi, ostatně myslím, že on si to moc dobře uvědomoval, že to bylo přinejmenším pochybené rozhodnutí, poslat ven zrovna Koopa, ale taky proto, že žádný, sebeinteligentnější stroj by nedokázal tomu tvorovi venku nenápadně sebrat jeho úlovek a nepozorovaně se s ním vrátit. To musel opravdu provést někdo z nás, kdo se dovede dobře maskovat. Smůla byla, že to právě Koop, jak se ukázalo, neuměl!

Vynořil se z vody tak, jak ho Oktal stvořil, a hned se sápal po rybách. Pokoušel se sice o jakous takous komunikaci, ale i naprostému ome- zenci muselo být jasné, že naše barevná škála je pro tyhle tvory nesrozumitelná. Abyste tomu rozuměl, oni se dorozumívali pouze na úrovni zvukových signálů, komunikace na vyšší úrovni se u nich buď nevyvinula vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře. Co jsme věděli, udržovali si převážně jednotné zbarvení, a dokázali ho měnit jen ve velmi omezeném rozsahu. Těla si pokrývali různobarevnými foliemi, snad jim to do určité míry nahrazovalo vyšší signální soustavu, ale podle mě tím skrývali to svoje nechutné základní zbarvení. To byste musel vidět! Počkejte, já to zkusím, jestli se mi povede trefit ten správný odstín... Skutečně to není jednoduché, s něčím takovým se v přírodě nesetkáte, oni se snad museli nějak synteticky přebarvovat nebo co... No, koukněte, není to sice přesně ono, ale takhle nějak by to mohlo... Co je vám zase?! Pane, slyšíte, co to zpod vás teče?! Ale ne, vždyť vy zvracíte...Proboha nechte to, co to děláte, no tak snad tady mají uklízečku... Hm, tedy vy jste ale musel mít setsekra přísný rodiče, co! Tak co, už je vám líp? S vámi to ale nějak zamávalo, vy byste asi u dálkového průzkumu štěstí neudělal. A že jsem tak zvědavý, co vy vlastně děláte? Co to? Že přednášíte? Estetiku? Panečku, tak vy přednášíte na zdejší univerzitě estetiku, to bych nikdy neřekl, že se něco takového taky studuje. Tak proto vy jste takovej cimprlich! Co říkáte, nechtělo by to něco ostřejšího, abyste si spravil žaludky? Počkejte, já to objednám. Pane vrchní... No tak nekoukejte a srkněte to tam, to vás postaví na všech osm. Tak vám nevím, jestli vám to mám vůbec dopovědět. Ono totiž to co jsem vám vyprávěl ještě nic není proti tomu, co se dělo potom. Co říkáte? Že vás to zajímá? Že mám pokračovat? Tak to snad abych objednal celou lahev, a to mi věřte, že ji budete potřebovat! Na můstku v té chvíli nikdo ani nevzdechl, a já když viděl jak Koop připitoměle tancuje kolem toho tvora, hraje všema barvama, a do toho pokřikuje něco jako "Dej sem ty ryby! Nežer to!" , a tak podobně, začínal jsem mít nepříjemný pocit, že ten největší malér na nás teprve čeká. A taky že jo! Netrvalo dlouho a Koop dostal, o co si koledoval. Totiž klackem přes hlavohřbet! Co je to klacek, co je to klacek! Ale dejte pokoj, když se budete takhle vyptávat na každou pitomost, tak se nikam nedostanem! Prostě ten tvor, vylekaný Koopovým zjevem, a asi taky tím, že ho chtěl evidentně připravit o potravu, sebral odumřelý kus zdejší rostliny a párkrát přetáhl Koopa po hlavě. Muselo být namístě po něm, a snad si ani neuvědomil, co se děje, když dostal první ránu, a my jsme mohli jen bezmocně sledovat, jak ten tvor strhává z Koopa poškozenou mikrofolii, schovává ho do jakéhosi vaku spolu s těmi mrtvými rybami, a odchází pryč. Řekl jsem odchází, ale to je trochu silné slovo. Víte ona naprostá většina živočichů na té planetě měla redukovaný počet končetin. Poloviční! A tihle inteligentní páni tvorstva, se kterými jsme měli tu čest, představte si, tak ti chodili pouze po dvou! Dokážete si vůbec představit chůzi po dvou hňápech?! No jak to dělali, prostě chodili VZPŘĺMENĚ! Nechutná představa, že? Jenže při té jejich stavbě těla to snad ani jinak nešlo. No musel byste to sám vidět, jak se to tak kolíbá a potácí na těch kloubnatých, jakoby zpřerážených hnátách, jak na chůdách, skoro byste řekl, že se to musí každou chvíli rozsypat. Aha, vy zase nevíte, co jsou to chůdy. Copak jste nikdy nebyl v žádném nočním podniku? Tak podívejte, chůdy jsou ty dlouhý, vysoký podpatky, co si erotické tanečnice nazouvají na hňápy. Břicha mají potom tak vysoko, že jak se nakrucují na pódiu, tak je jim vidět až...no víte kam. Tak teď zas nevím kde jsem skončil, vidíte, pořád mi skáčete do řeči...aha, už vím. Tak ten dvounožec sebral Koopa a zmizel. Víte, ty ryby, to bylo zatím jen potenciální nebezpečí, ale mrtvý Koop, ke všemu bez ochranné biofolie, představoval reálnou hrozbu, o tom se už nedalo pochybovat. Vůbec jsme si nedělali iluze o tom, co s ním budou provádět! To nejmenší, co by mohli udělat bylo, že ho jako neznámou formu života rozpitvají, a budou se v něm šťourat a zkoumat co je zač. Ale spíš se dalo čekat, že ho rovnou sežerou. Teď teprve nastalo to pravé pozdvižení. To si nedovedete představit, jak kapitán řádil, a jak měnil barvy. No nedalo se nic dělat, museli jsme ven. Mazat za tou potvorou dvounohou, a sebrat jí ty nešťastné ryby, ale především toho pitomce Koopa. Když se nad tím tak zamyslíte, tak to zní spíš jako anekdota, že. Pošlete někoho aby zabránil katastrofě, a on to idiot dorazí tím, že se místo toho sám nechá sežrat. V té chvíli jsme to ještě nevěděli, ale jak se říká, očekávejte to nejhorší a ono se to opravdu stane. Takový fofr jsem ještě na základně nezažil. Až na dva Hlavouny, kteří měli dost práce s asanací okolí základny, jsme všichni vypadli ven a hnali se po stopě toho tvora. Řeknu vám, nebyla to žádná procházka. Kdo to nikdy nezkusil, tak neuvěří, co to dá práce, maskovat se v těžkém bojovém skafandru jako hromádka kamení nebo kupka hnoje! Ne nic neříkejte, vy zase nevíte co je to hnůj. Tak se dívejte...no asi takhle to vypadá. K čemu to tam měli, to vám nepovím. A teď si představte, vzít na sebe tuhle podobu, když jste navlečený do skafadru! To se ví, že nás to zdržovalo, ale kapitán nechtěl povolit, a tak jsme museli dodržovat všechna bezpečnostní opatření podle předpisů. Přitom kdybychom se vykašlali na nějaké utajování, mohli jsme to snad ještě stihnout a Koopa jim včas vydrápnout, a možná to ještě všechno mohlo dopadnout docela jinak, ale takhle... Analyzátor nás vedl širokou cestou mezi rozlehlými plochami blátivé, pusté země, až jsme po nějaké době dorazili ke shluku nízkých, oplocených stavení. Stopa vedla zrovna k prvnímu z nich. Pobořili jsme tu kdoví k čemu sloužící ohradu a po chvíli hledání a tápání se nám podařilo vtrhnout dovnitř. A ejhle! Čekali jsme že tam najdeme toho dvounožce, jak vskrytu svého doupěte požírá svou kořist a ono jich tam zatím bylo celé hnízdo! A v různých velikostech a stádiích vývoje, představte si. Okamžitě jsme obsadili všechny možné únikové cesty, a Yawn začal odebírat vzorky tkáně a hned na místě testovat. No samozřejmě, měli to v sobě, a ta malá bestie se v nich množila neuvěřitelnou rychlostí! Zbývalo už jenom najít Koopovo tělo, a tak jsme to tam začali obracet naruby. Jenomže těm tvorům se to moc nelíbilo a ten největší, ten od vody, po nás házel různé předměty, vydával zvuky, a vůbec byl nějat moc aktivní. A tak ho kapitán prozatím trochu přejel paralyzátorem a na chvíli byl od něj pokoj. A pak jsme Koopa našli. Měli ho v troubě, a pořádný kus z něj chyběl! No jistě, sežrali ho. Co že je to ta trouba? To je něco jako syntetizátor, víte, ale hodně primitívní. To oni, když se jim podaří chytit něco živého, tak to nejdřív rozřežou, potrhají, a pak to strčí do té trouby a tam to opalují a připalují, snad aby měli jistotu, že jim to neuteče z talíře. Panečku, když jsme ho z té plechové bedny vytáhli, ten vám vypadal! Celý zkroucený, vysušený, a ta barva! No hnus. Yawn se v tom trochu pohrabal, a kupodivu naštěstí našel ještě pár živých, nepurušených expanzních buněk. Horší to bylo s paměťovými implantáty, ať se v tom nimral jak chtěl, pořád mu dva chyběly, a nakonec, když jsme ty tvory jednoho po druhém naskenovali, ukázalo se, že je má v sobě takové to malé, tlusté, holčička tomu říkali. Jak ta vám ječela, když jsme je z ní dostávali. Ale nedalo se nic dělat, bez kompletní sady implantátů by se Koop nedal recyklovat. Ostatně všichni z toho hnízda byli stejně už předem odepsaní. Jediné, co jsme pro ně mohli udělat bylo, odebrat jim všem sterilní, čisté vzorky pro jejich pozdější recyklaci, a nechat je někde poblíž, kde by je jejich soukmenovci spolehlivě našli. Jenomže Yawn u nich nenašel vůbec žádné expanzní buňky! Představte si, že tihle tvorové dosáhli relativně tak vysoké technologické úrovně a přitom neměli vůbec žádnou možnost recyklace! To bylo prostě neuvěřitelné! Až dosud jsme si mysleli, že možnost opakované rekonstrukce a recyklace organismu je základním předpokladem směřování života k rozumu. A vidíte, tady vývoj šel pravděpodobně jinou cestou. Škoda, že se o tom už víc nedozvíme. Potom už toho moc na práci nezbývalo. Všechny obyvatele hnízda jsme samozřejmě museli z humanitárních důvodů utratit, a zrovna tak všechna zvířata v okolí stavení. Všechno kolem jsme vydezinfikovali a pro jistotu tam nechali ještě pár časovaných zápalných náloží. Na základnu jsme se vraceli s pocitem dobře vykonané práce. Hlavounům se dokonce podařilo nějakým strašně složitým a zdlouhavým postupem zastavit šíření nákazy ve vodě, a tak se zdálo, že jsme přece jen dokázali tu katastrofu odvrátit, a všechno bude jako dřív. Ale nebylo. Ani vám neřeknu jak to vypadalo, když ta epidemie propukla. V té době jsme už byli zpátky, a kdybysme mi pitomci nechali Koopa v té troubě, nebyla by žádná recyklace a mohli jsme ten průšvih v pohodě svalit na další turnus co přišel po nás. Jenomže ten dobytek Koop, první věc co po recyklaci udělal bylo to, že podal na kapitána stížnost pro překročení služebních pravomocí. Prostě mu nemohl zapomenout, jak ho vyhnal ven. Taková do nebe volající drzost od toho frajera, kvůli kterému to všechno začalo! A tak se to všechno provalilo. No a pak přišlo vyšetřování, vyhrožování, že když se něco dostane na veřejnost... atakdál. Potom se do toho začali montovat chlapíci od tajné služby, a Koopa taky bylo dost často vidět s někým z ministerstva kolonií. Něco se chystalo, a mě to začalo skoro připadat, jakoby celej ten průser někdo šikovně nastrojil. Ale to jsou jenom takové moje dohady. A co bylo dál? Vlastně už nic, celé to tak nějak usnulo, vyšetřování se zastavilo, protože pak už vlastně nebylo co vyšetřovat. Někoho z bývalé posádky povýšili, jiného přeložili, tak už to chodí. Rozstrkali nás po všech čertech, po těch nejzapadlejších koutech galaxie, takže i kdyby si někdo s nás otvíral nepatřičně zobák, v těch vystrkovech by to stejně každýmu bylo jedno. A kdeže se to všechno stalo? No přece tady, zrovna na téhle nádherně čisťounké, znovuzrozené planetě. Když vyjdete ven, na terasu, tak uvidíte jezero, kde jsme tenkrát měli základnu. Teď je tam ohromné rekreační středisko. No pojďte, půjdeme se trochu projít, a já vám to ukážu. Tak támhle dole, trošku vpravo, vidíte, jak se tam mezi tou zelení třpytí vodní hladina, tak tam to bylo. To tehdy byl ale úplně jiný vzduch než teď. A vůbec, to prostředí tu bylo hrozné, to víte technická civilizace. Ale od té doby, co lidi začali umírat nejdřív po stovkách, po tísících, až už mrtvoly nebylo kam uklízet, jak jsem slyšel, a mládenci z koloniálního pohotově přispěchali zdejšímu obyvatelstvu na pomoc a hrnuli to do těžních jam dolů, tak od té doby se ta zdejší příroda tak nějak zmátořila. A v poslední době se z téhle planety stává velkej hit. Hrnou se sem davy, staví se, no vždyť to sám vidíte. Víte pane, co se v poslední době stala modní ta ojkologie, jak se pořádají samé ty diskuse, a zatahuje se do toho veřejnost, tak jsou všichni najednou ohromně nadšení, a pořád se ptají co by měli udělat pro svoje životní prostředí. A pokud možno hned. Teď. A celá rodina. A aby to moc nestálo. To já bych jim pane poradil. Poradil bych jim, ať s celou rodinou spáchají sebevraždu. Ale pořádně, a ne aby se za pár dní nechali znova recyklovat. To je totiž nejlepší způsob, a tady všude kolem to sám vidíte, jak přírodě odlehčit. Přestat ji otravovat svou přítomností. Aha, tohle vám vrtá hlavou. Jak je možné, že se ten virus přece jen dostal ven, když jsme to tak pěkně vyčistili. Když se nad tím zamyslíte, tak to vypadá, jakoby ho tady někdo vypustil až po nás. Já sám jsem si to taky myslel, jako že to s tím Koopem bylo všechno připravené, však se to někomu sakra hodilo do krámu, víte jaké kšefty se tady teď hýbou?! Jenomže ať už to byla něčí mazaná akce nebo ne, my jsme v tom fofru, jak jsme tahali Koopa z trouby, zapoměli na jednu podstatnou věc. No schválně, jestlipak na to přijdete. Ale kdepak, vždyť je to tak jednoduché, přece ty ryby! Tak je to, nikoho nás ani nanapadlo, kam se poděly ty ryby! Tak nějak všichni předpokládali, že ti v tom hnízdě je spořádali ještě před Koopem. Ale žádné zbytky se nenašli! Pak mě jednou napadlo, znovu si přehrát záznamy z paměťových implantátů. A tam to bylo! Když jsme se dobývali do toho stavení, na okraji zadního zorného pole se mihlo něco chlupatého, černobílého. Nějaké čtyřnohé zvíře. Bleskově se to protáhlo dírou, kterou jsme udělali v ohradě a mazalo to pryč. Bylo to příliš rychlé, a záznam je nezaostřený a krátký, ale přesto bych přísahal na to, že tomu zvířeti vyrůstal z hlavy rybí ocas. Tak teď už víte úplně všechno, jak to tenkrát bylo. Vlastně máte pravdu, ještě jak to dopadlo s Koopem? Tak se podívejte támhle na tu zeď. Vidíte ten plakát, ale kam to koukáte, támhle na druhé straně, ten velký, červenohnědý! No a co je na něm napsáno? Tak co vám budu ještě vykládat, vidíte to sám, VOLTE KOOPA!

Česká sci-fi

Parvemie

Jiří T. Pelech

(1994)

Stál uprostřed zářivě bílé, nepravidelně zvlněné roviny. I když byla noc, viděl stejně dobře jako za denního světla. Nejdřív ho napadlo, že byl vysazen někde na poušti. Nikdy ale neslyšel, že by poušť mohla být tak bílá. Ani povrch nepřipomínal příliš skálu ani písek. Spíš sníh nebo led. Na to byl ale příliš teplý. Pro tuto chvíli si řekl, že si s tím nebude lámat hlavu. Teď se musí rozhodnout, co podnikne. Nemůže tady přece trčet celou věčnost. Ať ho tady vysadil kdo chtěl, nejspíš se pro něj už nevrátí. Musí dojít na konec té záhadné planiny...


"Tak si představ, Dane, že už jsem tam byl zase." Tom stál s Danem u automatu, usrkával ještě horkou, hrozně přeslazenou kávu, kouřil další kus ze své denní dávky cigaret a bavil se se svým kolegou, který dělal téměř to samé, co Tom, jen s tím rozdílem, že jeho káva byla hořká.

"A kde jako?"

"No přece v té podivné krajině. Tentokrát se mi ale podařilo dojít na konec." Tom přestal mluvit a zkoumavě sledoval Dana, co to s ním udělá.

"A kam jsi došel?" Dan se zeptal vlastně jen proto, aby řeč nestála, kamarádovy stále stejné historky mu začínaly lézt krkem. Tomovi se totiž čas od času zdálo, že bloudí jakýmsi tajemným zimním království, kde není nic jiného, než holá pláň. Vždycky se ale probudí dříve, než stačí dojít na její konec.

"Představ si, že jsem se dostal až na okraj!" Tom vypálí tu zprávu jako komentátor nějaké bulvární zpravodajské relace.

"Hm, a co tam bylo?" Dan se podíval mimoděk na hodinky. Ještě pět minut do konce přestávky.


Stál na kraji propasti. Málem se do ní zřítil. Vykračoval si po ledovci a marně lovil v paměti, aby si vzpomněl, kdo a proč ho vysadil do téhle nehostinné krajiny. Nikde ani živáčka. Bělobu země nenarušila ani jedna rostlina a pokud tady rostly mechy nebo lišejníky, musely mít bílou barvu. A jak tak přemítal, došel na konec pláně. Málem to ani nepostřehl, protože ledovec tvořil v tomto místě mohutný splaz, spadající nejdříve zvolna, potom ale téměř kolmo dolů do nezměrné hloubky.

Vydal se vlevo podél okraje propasti. Doufal, že někde objeví nějaké schůdnější místo, kudy by mohl sestoupit dolů. Nevěděl, jak dlouho šel, snad deset minut, snad dvě hodiny. Čas jako by pro tady něj nic neznamenal.


"Tak si představ, že Tom mi už zase vyprávěl o té své podivné krajině." Dan seděl u stolu, přežvykoval jakousi prefabrikovanou, narychlo připravenou večeři a sledoval svou ženu, která si dopřávala porci vitamínové bomby.

"Nemluv s plnou pusou, dostává se ti při tom vzduch do žaludku," ozvala se v Maje lékařka. "Něco nového?" dodala zvědavá žena v ní.

"Ano, jinak bych ti o tom ani neříkal," nedbal Tom rady své drahé polovičky. "A mluvím mezi sousty, takže zrovna v puse nic nemám. Hele," dodal a vyplázl jazyk.

"Vždycky musíš mít poslední slovo. Tak s čím se vytasil ten tvůj kamarád? Hořím zvědavostí. Došel snad do fialové nebo růžové krajiny?"

"Došel až na konec svého světa," oznámil Dan, tentokrát s pusou plnou jídla.

"A jak takový konec vypadá?" Maja ignorovala manželovu zjevnou provokaci a raději sklopila zrak ke své porci.

"Asi tak, jak si představovali lidé dříve konec světa. Jen s tím rozdílem, že tady místo vody padá dolů ta podivná látka, které Tom říká ledovec."

"Hm, to začíná být zajímavé... Možná, že by se o tom dalo něco publikovat..." Maja na chvíli zapomněla na jídlo a zamyšleně zírala do prázdna. Po chvíli se opět ozvala: "Dane, myslíš, že by Tom souhlasil s tím, abychom ho vědecky zkoumali?"

"To záleží na tom, co si pod tím představuješ." Dan dojídal porci a už se ohlížel po popelníku a nezbytné cigaretě.

"Pozvala bych ho nejdříve několikrát do ambulance a po čase bych s ním chtěla dohodnout i krátkodobou hospitalizaci." Nastínila své představy Maja. "A nekuř mi v kuchyni, prosím tě. Víš, že to nesnáším."

"Zkusím s ním o tom zavést řeč," zamyslel se Dan, "ale nic ti neslibuji. Komu by se taky chtělo dobrovolně do blázince?"


Muž rázoval neměnnou, mrtvou krajinou. Něco mu říkalo, že tudy již někdy předtím šel, nemohl si ale přesně vzpomenout. Nevěděl, jak dlouho je na cestě, ani jakou urazil vzdálenost, něco ho ale stále nutilo jít bez zastávky vpřed. Necítil únavu. Nevadila mu ani jednotvárnost bělostné země.

Vtom v dálce zahlédl podivnou, zcela kolmou stěnu, která se tyčila do nedozírné výšky. Její barva přecházela z bílé do béžové. Rozhodl se, že se dá vlevo podél stěny.


Maja měla noční službu. Vysedávala v kanceláři a proti všem svým skálopevným zásadám usrkávala již druhou kávu. Ten případ jí nedával spát. S tak zvláštním druhem schizofrenie se dosud nesetkala. Marně hledala v publikacích z posledních deseti let, marně se prohrabávala starými archivními záznamy. Podobný případ dosud nikdo nepopisoval. Naskýtala se jí neopakovatelná možnost vejít do historie. Když ne lidstva, tedy alespoň psychiatrie.

Všechno šlo celkem dobře, Tom k ní chodil na kontroly a vyprávěl jí vše, co si ze svých výletů podivnou krajinou zapamatoval. Nebylo toho moc, přesto bylo udivující, že základní podstata pacientem vysněného světa se tolikrát opakovala.

I když se za poslední týden nepohnula ani o píď vpřed, přesto cítila, že rozuzlení leží někde na dosah ruky. Tato předtucha ji také přiměla k tomu, aby zde dnes zůstala přes noc. Zamyšleně pohlédla z okna na dokonalý kruh měsíce. A pak na to přišla. Horečnatě začala pročítat záznamy z jednotlivých seancí s Tomem. Vždyť je to tak jasné! Že ji to nenapadlo dříve!

Ještě chvíli si rovnala všechno v hlavě a potom se rozeběhla do lůžkové části sanatoria.


Dorazil k místu, kde měl po pravici svislou béžovou stěnu a před sebou nedozírnou propast. Všiml si, že stěna vede nejen směrem vzhůru, ale také dolů. Cosi ho nutkalo k tomu, aby se pokusil sešplhat do propasti. Přistoupil ke stěně, našel si nejvhodnější místo a začal se spouštět dolů.

Po době, kterou nedokázal odhadnout, spatřil pod nohama dno propasti. Mělo okrově hnědou barvu a lesklo se ve studeném světle, které přicházelo zprava. Rozhodl se, že se vydá za zdrojem světla.


Maja vběhla do pokoje. Její předtucha se naplnila. Tom tam nebyl. Odejít nemohl, protože dveře byly zajištěné zvenčí pevnou západkou. Rozeběhla se k posteli, aby si důkladně prohlédla přikrývku. Ani si nevšimla, že jí při jednom kroku něco křuplo pod nohou. Vidina vědecké práce o nové nemoci, kterou chtěla nazvat parvemie, se tak rozplynula dříve, než se stačila pořádně zformovat...

Našim faním vše nejlepší k svátku!


         Trosky / 4. číslo / 1994
         Šéfredaktor: Zdeněk Töpfer
         Korektor: Houghton Miffin Co.
      Vydavatel: Klub J. M. Trosky Mladá Boleslav
       Cena výtisku: pro členy KJMT zdarma
          Náklad: několik výtisků
      Uzávěrka tohoto čísla: 29. března 1994
         Zpracovalo DTP studio MaPes

Zpět k Troskám