SCI-FI KLUB J. M. TROSKY Mladá Boleslav

dč. 7/8 - 24. července 1994


Obsah:


Z klubu

Večer se sci-fi

Další večer se sci-fi se konal v pátek 3. června 1994. Jako obvykle se nás sešlo tak na dvě party do mariáše. V úvodní části jsme diskutovali o soutěži Automobil budoucnosti. Jeden nejmenovaný porotce a zároveň přepisovatel soutěžních povídek se přiznal, že opomněl Z.T. zdůraznit, že v jedné povídce (R. Pesta - Nejkrásnější kára XXI. století) se kromě textu vyskytují i obrázky, které díky tomu chyběly ve sborníku. Tímto se tedy ošizenému autorovi dodatečně omlouváme. Dalším bodem programu byla diskuze o tom, zda budeme v pořádání soutěže pokračovat. Po zvážení všech pro a proti jsme se nakonec dohodli, že pokračovat budeme. Okamžitě padlo několik (asi čtyři) námětů na ústřední téma soutěže. I když dalo hlasování zabrat, nakonec jsme se dohodli na jednom z nich a s mírnými úpravami jsme ho odsouhlasili.

V další části večera jsme vzpomínali na začátky našeho klubu (dávno tomu - již více než rok a půl). Padl také návrh, abychom se scházeli častěji, že měsíc je dost dlouhá doba a vzhledem k nízkému paměťovému kvocientu scifistů někteří spoustu věcí (o kterých by se dalo mluvit) zapomenou. Dále by nebylo od věci pokusit se spojit s některým z boleslavských restauratérů nebo vinárníků a společnými silami založit klub sci-fi, kde bychom měli vždy volné místo pro schůzky a kde bychom mohli také provozovat naši knihovničku (a provádět i jiné akce). Pokud někdo o někom víte, zkuste vyvinout iniciativu.

K.L přišel již poněkolikáté s návrhem na založení literární dílny a tentokrát se dokonce nabídl, že ji bude organizovat. Příspěvky budou anonymní (autora bude znát jen K.L), K.L. práci vždy rozmnoží a rozšíří mezi členy. Každý z hodnotitelů připíše na zvláštní papír své hodnocení a postřehy. Tento cyklus by měl trvat vždy v období mezi dvěma schůzkami (tedy během jednoho měsíce). Součástí literární dílny by měly být i besedy o způsobu psaní, formě textu, používání dialogů, úvodu a stavbě příběhu a jiných literárních všeobecnostech. Takže: Stydliví autoři! Nestyďte se a klidně doručte Karlovi Lachmanovi (Havlíčkova 1204/II, 293 01 Mladá Boleslav) něco, co byste chtěli zhodnotit. Nikdo vás neukousne, přinejhorším zkritizuje.

Jako na každém Večeru, i na tom posledním jsme často z oblasti sf & f sklouzávali do oblasti informatiky a výpočetní techniky. K.L. navrhl, aby každý provinilec, který zavede řeč na toto nepatřičné téma, byl na místě pokutován částkou 5,- Kč , kteroužto by musel okamžitě uhradit do klubovní pokladny. Tento návrh byl okamžitě a jednomyslně (navrhovatele nepočítám) zamítnut.

-jtp-

NADACE

Vážení přátelé,

při čtení MS č.17/94 jsem měl "vnuknutí".

Vlastně jsem četl článek "Lepší než tiskárna na peníze", který je v našem případě poněkud zavádějící. Nápad jsem měl ne pro možnost snadného vydělávání peněz, ale pro to, kvůli čemu článek vznikl - to znamená kvůli NADACÍM a jejich legislativnímu postavení.

Článek tu popisuje sedm triků, jak vydělat na Nadaci. Bůh ale suď, že jsem si spíš všiml podtitulku - který mne ihned zaujal a který by nás snad mohl inspirovat. Zněl:

"Nadace mají v České republice mnoho výhod a jen málo povinností"

Trochu si to dovolím rozvést.

NADACE SCI-FI KULTURY MLADÁ BOLESLAV

Cíl nadace:

Veškerou svou činnost zaměřit na propagaci a podporu sci-fi žánru v Mladé Boleslavi a přitom zaštítit sci-fi klub J. M. Trosky.

Možné směry působení Nadace:

Nadace:

STATUT "NADACE SCI-FI KULTURY" MLADÁ BOLESLAV

dle § 20 odst. c, Občanského zákoníku

Karel Lachman

Máme kde "bydlet"!

Neboli nový ředitel divadla pan Skřípecký nemá zájem ukončit spolupráci s naším klubem, což znamená, že nám umožnil nadále využívat Divadelní klub a Malou scénu pro naše setkání.

Po oboustranné dohodě a podle termínového kalendáře divadla máme "přiklepnuty" do konce roku tyto termíny:

9. září, 14. říjen, 11. listopad a 2. prosinec.

Na termíny pro příští rok se domluvíme v prosinci se sl. Červenou. Toto vybavuji za svou osobu, ale mohlo by to být pro příště v rámci Nadace sci-fi kultury.

Karel Lachman

Ze světa vědy a techniky

Výroba antivodíku?

Podle prohlášení amerického týmu pracujícího v CERN zde záhy budou umět vyrobit první skutečný atom antihmoty. Mohou totiž zachycovat dostatečný počet antiprotonů v takovém stavu, že ihned neanihilují s protony. V nově zkonstruované "pasti" jsou vytvořena elektrická pole a vakuum, která udrží antiproton dostatečně dlouho, aby k němu mohl být přidán pozitron.

V červenci 1993 se podařilo do zařízení vyvést z aparatury LEAR (Low Energy Antiproton Ring) milion antiprotonů. Prvním prvkem antihmoty skutečně vyrobeným lidmi se stane antivodík, tvořený jedním antiprotonem a jedním pozitronem.

Vesmír 1/94

Americký program pátrání po civilizacích ve vesmíru

Škrty v americkém rozpočtu postihly i grandiózní projekt desetiletého studia existence rozumného života v kosmu. V roce 1993 dostala NASA, konkrétně Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně, 12 milionů dolarů a letos už tedy nic... Američtí vědci z tohoto pracoviště si však před lety zřídili nezávislou soukromou pobočnou instituci SETI Institut in Mountain View. A této instituce se pochopitelně rozhodnutí kongresu netýká, stačí když si sežene dostatek peněz ze soukromých zdrojů.

A tak se asi také patrně stane a projekt pátrání nazvaný Phoenix odstartuje. Prostředky slíbili představitelé počítačového světa - David Packard a William Hewlett, zakladatelé podniku Hewlett - Packard. Gordon Moore, spoluzakladatel a prezident společnosti Intel a Paul Allen, jeden ze spoluzakladatelů firmy Microsoft. O finanční příspěvek byl požádán rovněž spisovatel sci-fi Arthur C. Clarke. Ústav na program Phoenix už získal 4,4 milionů dolarů.

Vesmír 4/94

Voda na druhém konci vesmíru

Američtí astronomové odhalili přítomnost vody v zatím nejvzdálenějším místě od planety Země, v galaxii Markarian 1. Galaxie je od Země vzdálena 200 milionů světelných roků. Podle astronoma Jacka Welshe z Kalifornské univerzity v Berkeley jde o velmi vzrušující objev. Nalezení životodárné tekutiny nasvědčuje tomu, že voda může být přítomna všude ve vesmíru, a po nedávném objevu aminokyselin v galaktických mračnech je již druhým úkazem napovídajícím, že život může existovat nejen na Zemi.

MF Dnes 4.6.1994

Záhady a tajemství

Ruce, které léčí

Montreal: Podle listu "New Science", jednoho z nejváženějších vědeckých časopisů v Kanadě, ve světě dnes existuje asi 10 000 "alternativních lékařů", kteří léčí rukama, "z nichž vyvěrá zázračná bioenergie". Nikdo ještě neumí důkladně objasnit, o jakém fyzickém nebo psychickém fenoménu je řeč, ale bioenergetici stále více dobývají dosud neprozkoumané oblasti v medicíně. Dokonce i těm, kteří tvrdošíjně odmítají terapii bioenergií, a jsou to hlavně klasičtí lékaři, neuniká neobyčejně sugestivní působení některých lidí, přestože v oficiální medicíně není sugesce - kromě hypnózy - uznávaná. Kanadský časopis píše, "není již pochyb, že duch působí na tělo, a oficiální medicína to nemůže už déle popírat."

Z Kanady je nejnověji znám případ léčení bývalé kanadské premiérky Kim Campbellové. Nádor v jejím prsu se náhle rozrostl a předpokládalo se, že bude nutná radikální mastoktomie, čili odstranění prsu, a to bez dalšího odkladu, neboť byly ohroženy i lymfatické žlázy. Nemocná se však svěřila do péče bioenergetika slovenského původu Stephana Klovačiče, který jí po třídenní seanci tak významně zlepšil její zdravotní stav, že radikální operace již není nutná. "Neuvěřitelné", říká deník "Montreal News"...

Luna 1/94

Materiály KGB o UFO zveřejněny

Konečně oficiální informace: Sovětská tajná služba KGB po dlouhá desetiletí shromažďovala a vyhodnocovala případy pozorování UFO, ke kterým došlo nad územím bývalého SSSR a států Varšavské smlouvy. Podle zpráv nového anglicky psaného "Žurnálu pro ufologické a paranormální jevy" získala redakce moskevského odborného časopisu "Avijacionnyje a raketnyje dvigatěli" (Letecké a raketové pohony) 124 stran materiálů KGB o UFO, které dříve byly označeny jako tajné. Dokumenty obsahují hlášení pracovníků KGB, kteří vyšetřovali a zaznamenávali případy UFO, dále zprávy vojenských a civilních pilotů a leteckých navigátorů, záznamy radiového spojení mezi piloty a pozemním personálem a protokoly o pozorování UFO na sovětských vojenských základnách. Veškeré případy pocházejí z let 1982-90 a ze všech částí SSSR. Jeden ze senzačních případů se odehrál roku 1989, kdy hlídky vojenské základny u Kapustinjaru zpozorovaly nějaký disk, který se vznášel nad skladištěm raket (dokument neobsahuje informace, zda rakety byly vybaveny nukleárními hlavicemi) a občas ho "ostřeloval" paprsky. Protože jsme si jisti, že tyto zprávy jsou jen "špičkou ledovce", snažíme se o získání kopií dokumentů, abychom je mohli uveřejnit v některém z budoucích vydání Magazínu 2000.

Magazín 2000 6/94

Přečetli jsme

Mýty blízké budoucnosti i současnosti

Knížka zaujme už na první pohled svou úhlednou, pěkně vypravenou obálkou. Obsah však za obálkou v ničem nepokulhává.

Mýty blízké budoucnosti je sbírka povídek s různými tématy, často to ani není sci-fi. Což ovšem vůbec nevadí. Většinou jde o pohled do budoucnosti, pohled, který není příliš optimistický. Autor se zamýšlí nad osudy lidí v budoucnosti, snaží se řešit problém konkrétního člověka v konkrétní situaci. Ve dvou povídkách (Mýty blízké budoucnosti, Poselství ze slunce) je popisována neznámá nemoc, která lidi v budoucnosti zasáhne. V obou případech ji autor chápe jako následek porušení vyšších zákonů přírody člověkem - tím, že se člověk vypravil do vesmíru. Povídka Máme se báječně líčí situaci lidí, kteří se ocitli na nekonečné dovolené a každý se s tím vyrovnává trochu jinak. Válka v přímém přenosu je obrazem války (zřejmě války ve Vietnamu), která je nahlížena jako něco absurdního. V jedné povídce (Mrtvý čas) se odrážejí autorovy vlastní zkušenosti z japonského zajateckého tábora. Jednotka intenzívní péče je obraz z budoucnosti, kdy se veškerá komunikace mezi lidmi bude odehrávat prostřednictvím televizních přenosů, bez fyzických kontaktů mezi lidmi. Za pozornost stojí i ostatní povídky.

Mýty blízké budoucnosti představují soubor zajímavých povídek. Občas to není lehké čtení, čtenář musí často zapojit vlastní představivost, autor jakoby si místy hrál se čtenářem trochu na schovávanou. Je to kvalitní knížka, navíc i v dobrém překladu.


J. G. Ballard: Mýty blízké budoucnosti. Překlad Pavla Slabá. Obálka Chris Moore. Winston Smith 1994, 254 stran, 59,- Kč

Zdeněk Töpfer

Setkání civilizací

Brian W. Aldiss v této své knize z roku 1964 líčí setkání lidí s představiteli mimozemské civilizace na počátku třetího tisíciletí. Setkání značně problematické, neboť pozemšťanům není jasné, zda se setkali skutečně s inteligentní formou života, či ne. Lidé se zde projevují velmi nekulturně: jejich chování se dá přinejmenším srovnávat s chováním španělských dobyvatelů říší Inků či Mayů a v mnohém je ještě předčí, neboť je podloženo moderními poznatky vědy. Snaha o získání nových objevů je zástěrkou pro velmi brutální zacházení s uvězněnými živočichy.

Autor se rozsáhle zamýšlí nad tím, co to je inteligence. Ústy svých postav pronáší celou řadu názorů, mnohdy velmi originálních a často velmi polemických. Dostává se k tak extrémním charakteristikám pojmu inteligence, z nichž by vyplývalo, že celé chování lidstva je vlastně jen instinktem. Nicméně jeho pojetí inteligence není omezeno jen na techniku, jak se často stává, ale je chápáno v kontextu celkového způsobu života.

Knížka je to zajímavá, dobře přeložená, zkrátka pěkné, i když nepříliš optimistické, čtení.


Hodnocení: ***


Brian W. Aldiss: Temné světelné roky. Překlad Naděžda Paboučková, Ilustrace na obálce Graham F. Wildridge, Laser, Plzeň 1994, 1. vydání, 7000 výtisků, 178 stran, 46,- Kč

Zdeněk Töpfer

Dlouhý, temný čas svačiny duše

Kniha je vlastně bláznivou detektivkou plnou neuvěřitelných skutečností. Hrdinové knihy, excentrický detektiv Dirk Gently a v Londýně žijící Američanka Kate Schechterová, jsou na stopě spiknutí nordických bohů s pozemšťany. Než se však dostanou k vyřešení problému, potká je spousta záhadných událostí. Děj knihy je zpočátku plný nevysvětlitelných věcí a teprve na konci jsou objasněny některé souvislosti. Ale tak to má v detektivce být.

Autorovi však zcela zřejmě o děj a cíl vypravování ani příliš nešlo. Spíše mu šlo o vypravování jako takové. Kniha je plná zvláštních a neobvyklých obrazů a přirovnání, plná neuvěřitelných událostí a to vše je popisováno s originálním humorem a pohledem na svět.

Dojem z knihy kazí neuvěřitelně špatně prováděné dělení slov na konci řádků. Už mě napadla i ta možnost, že to je úmyslná provokace. Nedovedu si představit jazyk, v němž by použitý algoritmus dělení slov mohl fungovat správně. Např.: klin-ice, odm-rštěny, odd-echl, vešk-erenstva, pok-oušela, nordick-ých atd.

Přes uvedenou výhradu, za kterou autor nemůže, bych knihu hodnotil jako pěknou a vtipně napsanou.


Douglas Adams: Dlouhý, temný čas svačiny duše. Přeložila Jana Hollanová. Obálka Michal Houba. AURORA Praha 1994, 1. vydání, 247 stran, 79,- Kč

Zdeněk Töpfer

Puritán

Puritán Solomon Kane je vysoký štíhlý, ale statný muž, osamělý poutník světem a také neohrožený bojovník, který má neustále u sebe dvě pistole s dlouhou hlavní, dýku a rapír. Prochází odlehlými končinami světa a dostává se do nebezpečných dobrodružství. V situaci, která často vypadá zcela beznadějně, mu obvykle pomůže náhoda spojená s kouzly a magií.

Kniha obsahuje deset příběhů Solomona Kanea a je prodchnuta magií, která v každém příběhu přichází ke slovu.

Překlad je zřejmě docela dobrý. Je však škoda, že kniha obsahuje spoustu pravopisných chyb.


Robert E. Howard: Puritán. Překlad Aleš Koval, Dittmar Chmelař, Rostislav S. Gašpar, Jiří Pilch. Obálka Ivan Spasov. Leonardo, Ostrava 1993, 1. vydání, 185 stran, 40,- Kč

Zdeněk Töpfer

Kukla sem, kukla tam

Rodokapsový trhák již zavedeného českého autora (který tudíž nemusí psát pod anglicky znějícími přezdívkami) nás zavádí do vzdálené budoucnosti, kdy se naše rodná planeta promění v titulní postavu románu. Samozřejmě že nezůstává osamocena. Stará se o ni jakási polonáboženská, polovojenská sekta. Tato skupina tvoří zhruba polovinu ze zbytku lidstva, kterému se podařilo uniknout z umírající planety na její oběžnou dráhu a který kolem Země vytvořil pospojováním umělých družic jakýsi prstenec. Dva tábory bývalých pozemšťanů mají zhruba vyrovnané síly, a proto navrátilec z vesmírné výpravy působí jako závaží na misce vah. Al Yrad je hned po návratu přesouván z jedné misky na druhou, čímž úměrně k tomu zvrací převahu z jedné strany na druhou a zase zpět.

Pecinovský si již vypracoval poměrně profesionální rodokapsový styl, takže se jeho výtvory dají číst jedním dechem. K většině dějotvorných událostí dochází podle standardní osnovy tohoto žánru, takže čtenář toužící po známých příbězích zasazených do nových kulis nepřijde zkrátka. Skalní scifista si po přečtení řekne své (to ale byla kravina!) a spolu s ostatními se těší na další dávku napětí v nějakém tom volném či vázaném pokračování. Vzhledem k rozsahu postačí zběhlejšímu čtenáři na přečtení několik málo hodin. Co s dílkem potom? Sběratelé do sběru, ostatní kam chtějí.


Hodnocení: **1/2


Josef Pecinovský: Záhadná kukla. Obálka a ilustrace: Karel Zeman. Ivo Železný (Rodokaps), Praha, 1993. 1. vydání. seš., 52 s. 19,90 Kč.

-jtp-

Příběhy s tajemstvím

Sbírka krátkých povídek autora kolísajícího na pomezí hlavního proudu nás zavádí do všech stran světa pozemského. Máme možnost toulat se po tu i cizozemsku a na své pouti potkávat neobyčejné lidi a prožívat neobvyklé příběhy. Autor je zkušeným vypravěčem, a tak s úspěchem staví poutavý děj na poměrně malé ploše povídky. Vřele doporučuji.


Hodnocení: ****


Alexej Pludek: Předsíň záhad. Obálka: Viola Vlčková. Point, Praha, 1993. 1. vydání. brož., 155 s. 48 Kč.

-jtp-

Boj o rodinu

Hlavní hrdina zjišťuje, že je s jeho světem něco v nepořádku. Postupně proniká pod pokličku nenápadným vetřelcům, kteří se snaží ovládnout naši planetu zevnitř.

Kniha je psána jako kritika 'nejspravedlivějšího státního zřízení' a jako taková obsahuje spoustu narážek na komunistický režim a jeho chyby. Roli komunistů zde zaujali podivní mimozemšťané. Zpočátku se přizpůsobují okolnostem velice ztuha, s postupem času získávají na bravuře a velice úspěšně se přiživují na panujícím režimu. Hlavní hrdina se snaží proti cizákům bojovat, zjišťuje ale, že nemá dost sil, a tak přechází k 'pasivnímu odporu'. Do té doby, než se ho invaze dotkne osobně...

Tuto celkem podařenou satiru poněkud kazí příliš naivní a značně prvoplánový konec, v poslední době nám důvěrně známý z nejrůznějších krváků nabízených přičinlivými videodistributory.


Hodnocení: ***1/2


Rudolf Kylián: Kontakt. Práce, Praha, 1990. 1. vydání. váz., 190 s. 21 Kčs.

-jtp-

Zpackaní mloci

Původně jsem chtěl použít jiné slovo (se stejnými dvěma počátečními písmeny), pak jsem si ale řekl, že to nakonec použité stačí. Proč zpackaní? Sestavovatelé totiž alibisticky na začátku uvádějí, že tato prestižní ročenka neprošla jazykovou úpravou. Dle mého názoru musela projít jazykovou packárnou. Jinak si nedovedu vysvětlit takové množství chyb, a to zejména v českých textech. Neznalost pravidel pravopisu neomlouvá. Když už se tedy v Banské Bystrici nenašel žádný schopný bohemista, měli se organizátoři spolehnout alespoň na počítač. S každým lokalizovaným textovým editorem je přece dodávána kontrola pravopisu. Při kontaktech slovenských a českých fanů by neměl být problém obstarat si český korektor pro jakýkoli v Česku nebo na Slovensku dostupný editor. Dalším problémem bylo - zjevně elektronické a již nikým nekontrolované - dělení slov. Tak hloupě rozdělená slova jsem viděl málokde, dosud snad jen v novinách nebo časopisech.

Sestavovatelé antologie se celkem shodli s hodnocením poroty, protože v Kočasu je uveřejněna většina nominovaných povídek. V kuloárech soutěže kolují zvěsti, že autoři dosud úspěšní v kratších útvarech přecházejí na ty delší, čímž v kategorii krátkých povídek vzniká vakuum, které povětšinou vyplňují dosud neznámí autoři. Tím nechci říci, že by jejich práce nestály za řeč. Najdou se zajímavé věci, přesto si myslím, že se v letošním ročníku CKČ - alespoň v oblasti povídek krátkých či dlouhých - nevyskytla žádná bomba. Co se týče Mlsova pokračování (nebo snad dokončení) románu Cesta slepých ptáků, řekl bych, že autor - na rozdíl od Součka - řeší všechny problémy s mnohem lehčí hlavou, čímž jeho příběh ztrácí poněkud na věrohodnosti. Ještě jedna poznámka na závěr - dvojice Pavlovský & Kopřiva by se měla zamyslet nad délkou názvů svých příspěvků. Mohlo by se jim totiž stát, že některá jejich práce bude kratší, než její název.


antologie: Cesty mlokov (Kočas '94). Obálka: Patrik Grandtner. KPVPVF, Banská Bystrica, 1994. 1. vydání. brož., 161 s.

-jtp-

Vesmírne všetko

Knížka je sestavena z krátkých povídek a literárních hříček jednoho z nejlepších současných slovenských autorů. O některých námětech by se dalo polemizovat, k jejich zpracování však nemám větších výhrad. Autor nepostrádá ani smysl pro humor, který mu zpravidla pomáhá otupit ostrý, mentorsky kývající hrot jeho ukazováku, kterým upozorňuje na problémy a nesnáze, se kterými se lidstvo musí (nebo v dohledné době bude muset) potýkat.


Hodnocení: ***


Ondrej Krug: Vesmírny smiech. Obálka: Bronislav Slezáček. Osveta, Martin, 1991. 1. vydání. brož., 93 s.

-jtp-

Krutá hlava II

S přáteli jsme se dohadovali, zda Krutohlav pochází od Kroutit hlavou nebo Krutá hlava. Po diskuzi jsme dospěli k závěru, že to bude druhý případ, protože v tom prvním by muselo jít o Krutihlava. Proč Krutohlav? Jedná se totiž o sbírku vítězných prací ze soutěže o cenu Gustáva Reussa. Gustáv Reuss je pokládán za prvního slovenského spisovatele sci-fi a jeho román nese právě název Krutohlav. Knížku jsem nečetl, a tak nevím, zda byl hlavní hrdina krutý celý nebo zda byla krutá pouze jeho hlava. Ale zanechme prázdných řečí a chutě do díla!

Knížka nesestává jen z oceněných příspěvků, ale i z jiných věcí. V úvodu nás Vlado Srpoň seznamuje s Gustávem Reussem. Po něm přebírá řečnický kolík duše a motor soutěže Ondrej Herec, který shrnuje své poznatky ze soutěže a který uvádí své názory na původní slovenskou sci-fi (situace je vážná, v dáli však plane jiskřička lepších zítřků). Následuje vyhlášení vítězů ročníku 1993, po něm nominované práce a knihu uzavírá vyhlášení ročníku 1994.

Jelikož za každým příspěvkem je sepsáno stručné hodnocení porotci, nebudu se zde rozepisovat o jednotlivých pracích. Jen stručně a obecně. Porota měla podobný vkus jako já, protože úroveň povídek s rostoucím pořadovým číslem úměrně klesá. Mnohokrát je zajímavý nápad zahozen a zastíněn nevyzrálým literárním projevem autorovým. Skutečně by to chtělo s nominovanými autory blíže spolupracovat, případně se je pokusit napojit na stále ještě funkční česko-slovenskou literární dílnu - SF&F workshop - řízenou z Brna a Bratislavy. O chabém přístupu autorů svědčí i fakt, že na seminář, který byl součástí letošního Parconu v Banské Bystrici, přijeli pouze dva z téměř stovky soutěžících.


Hodnocení: **


antologie: Krutohlav '93. Obálka: Milan Dubnický. SSAF, Bratislava, 1993. 1. vyd. brož., 153 s.

-jtp-

Bibliografie autorů science-fiction

Roger Zelazny

[P] = Sbírka povídek
[C] = Cyklus
též = Známé též pod tímto jiným názvem

Zelazny, Roger [Joseph] [USA, * 13.5.1937]

[Hugo 1966, 1968, 1976, 1982, 1986, 1987 & Nebula 1965, 1965, 1975]

Dick, Philip K. & Zelazny, Roger

Zelazny, Roger / Delany, Samuel

Zelazny, Roger & Randall, Neil

Zelazny, Roger & Saberhagen, Fred

Zelazny, Roger & Thomas, Thomas T.

Zelazny, Roger / Wilhelm, Kate

Zelazny, Roger / Williams, Walter Jon

Slova k zamyšlení

O počítačích

To, co dělají inženýři a vynálezci dnešní doby, je v podstatě to, že reprodukují lidský nervový systém mimo lidská těla.. Jak jinak chápat všechny ty počítače... Dříve bylo všechno schováno uvnitř lidských bytostí. Ve středověké Anglii býval zvlášť krutý trest pro toho, kdo urazil krále. Viník byl rozpárán, byly mu vyňaty vnitřnosti a před jeho očima spáleny. To je vlastně to samé, co se teď děje s naší umělou nervovou soustavou. A ta umělá nervová soustava nepotřebuje jíst, nepotřebuje spát, nezúčastňuje se stávek.

Počítače nahrazují lidskou paměť, takže si nic nemusíme pamatovat. Když přednáším, musím studentům vysvětlit, kdo to byla Kleopatra. Oni si to prostě nemusí pamatovat. Technologie bere lidem všechno, co dřív dělali, a já nevím, proč je kolem toho tolik entuziasmu.

Všechny počítače mají jediný smysl: udělat za tebe co nejvíc práce, a tím pádem ořezat tvou vlastní osobnost. Kdo vůbec vymýšlí takové stroje? Já bych nic podobného nevymyslel a nepustil do světa.

Počítač je jako hrací automat: zmáčkneš knoflík, jako když zatáhneš za páku, a začne vydávat různé zvuky a dělat za tebe práci. A ty žiješ v iluzi, že tu práci vykonáváš sám. Ale to je jenom iluze. Ve skutečnosti nepracuješ.

Kurt Vonnegut

O televizi

Román měl několik funkcí. Jednou z nich bylo zabít čas v zimě, kdy nebylo pořádně co dělat. Lidé tak trávili zimu. Literatura také ukazovala neznámé kraje, zajímavé lidi, jež by jinak s největší pravděpodobností vůbec nepotkali. A všechny tyto funkce převzala nyní televize.

V knize, na které právě teď pracuji, jsem si vymyslel planetu, kde žijí humanoidi, umělé lidské bytosti, jejichž mozky mohou být naprogramovány jakýmkoliv způsobem. Závisí jen na tom, jak budou naprogramováni. Když na něco naprogramováni nejsou, tak to prostě neumějí udělat.

Vezmeme si obyčejnou potištěnou stránku. Je to systém dvaceti sedmi písmenek, deseti číslic a pár interpunkčních znamének. A dá to zatracenou práci se je naučit používat. U televize jenom otočíte knoflíkem a můžete vidět dinosaury, přenést se na libovolné místo. Vy sám ale nemusíte dělat vůbec nic, nikdo už nemusí nic dělat, kromě otočení knoflíku. Lidé díky televizi pomalu ztrácejí imaginaci. Nedokáží ocenit krásu obrazu, neumějí se na obraz správně dívat. Televize nás naprogramovala na něco jiného, jednoduššího.

A ti humanoidi z mého románu, tak skvělí pro všechny možné činnosti, prostě nedokáží pochopit, proč lidé čtou romány, co mohou vidět krásného na obraze. To, co se s námi stane, není to, že zmizí umění, ale pomalu vymizí diváci, schopnost vnímat umění.

Kurt Vonnegut

Knihkupectví bez knih

První virtuální knihkupectví bylo otevřeno 1. června 1994 v Paříži v 6. obvodu. Na ploše 80 čtverečních metrů je zákazníkům k dispozici 300 000 děl - přitom však v tomto supermoderním knihkupectví nazvaném BABEL 3000 nenaleznete ani jedinou knihu. Vše je uloženo na CD-ROM. Ocitnete se jako ve světě sci-fi.

Každý zákazník při vstupu do Babelu dostane zvláštní helmu zakrývající oči a k tomu rukavice s optickými vlákny, která umožňují přenášet pohyby těla do "virtuálního světa". Pak už se může "procházet" (ve skutečnosti sedí) mezi neexistujícími regály tři sta tisíc svazků. Pokud jej některý zaujme, virtuálně jej vyjme z řady a prohlédne. U novinek mu počítačová technika umožní listovat celým svazkem, vyposlechnout si přitom i zvukovou ilustraci knihy, popřípadě její prezentaci samotným autorem.

"Pro začátek tak bude možno plně si prohlédnout asi 18 000 knih" říká majitel knihkupectví Nata Rampazzo (mimo jiné jeden ze zakladatelů nakladatelského domu Tisíc a jedna noc). U ostatních se lze prozatím seznámit jen s titulní stranou, s obsahem a zadní stranou obalu.

Jak bude zákazník v BABELU 3000 nakupovat? Pomocí individuální klávesnice se zaznamenají veškeré objednávky, a to okamžitě. Kniha může být do 24 hodin zaslána přímo do bytu zákazníka. V případech, kdy není momentálně dosažitelná, bude objednávka vyřízena prostřednictvím počítačového spojení se všemi nakladateli a tzv. prodejen Knih na kartu.

Zatím je naprosto průkazná výhoda minimálního prostoru na tak ohromné množství knih, reakce veřejnosti se zatím dají dopředu těžko odhadovat. Nata Rampazzo by rád uvedl do života takovou knižní prodejnu, která může dobře konkurovat způsobu prodeje "Home shopping" - to znamená prodej přímo do bytu pomocí elektronických cest, jaký se už plně rozvinul v USA a nyní se rozšiřuje i v Evropě. Je přesvědčen, že jeho knihkupectví, které dnes vypadá trochu jako ze světa sci-fi, bude běžnou realitou zítřka.

Nové knihy 18/94

Podněcují akční filmy (thrillery) děti k násilí?

Odpověď na tuto otázku se někomu může jevit jako jednoznačná (kladná), někdo může být na pochybách, málokdo však bude zásadně proti. Jaká je moje odpověď? Ano, ale...

Věc má svůj háček. Americké (většinou) krváky, ve kterých teče ona vzácná tekutina proudem, popřípadě tryská do všech světa stran, ve kterých umírají lidé po tuctech a kde násilí je alfou i omegou, jsou vlastně naturalisticky pojatými pohádkami. Každý příběh má svého kladného hrdinu, který bojuje proti přesile špinavců jejich prostředky. Stejně jako ve většině pohádek, i ve většině thrillerů dobro zvítězí nad zlem. Je nasnadě, že se normální člověk odkojený klasickými pohádkami ztotožní s hlavním hrdinou. Tím pádem se jaksi mimoděk postaví proti zlu a násilí, i když místy jásá nad useknutou hlavou či rozpáraným břichem některého z hrdinových protivníků. Takže na něj vlastně shlédnutí jednoho krváku zapůsobí kladně mnohem více, než kdyby sledoval zdánlivě (viz dále) neškodnou, ale blbou pohádku.

Někdo může namítnout, že malé dítě nezná míru věcí a že proto nedokáže správně posoudit pohnutky, které vedou kladného hrdinu k zabíjení. Já si myslím, že děti, které ještě nechápou měřítka hodnot uznávaná dospělými, akční filmy nesledují. Důvodem je právě přemíra naturalistických scén a násilí páchané na lidech, kteréžto atributy vyvolávají v dětech pocit strachu, a tím i odporu k podobným snímkům. Děti a mládež, které akční filmy sledují, již dokáží posoudit všechna předkládaná fakta, a tím dojít ke správným závěrům.

Z předchozích odstavců vyplývá, že se řadím do druhé skupiny (viz úvod). Tedy - akční filmy možná podněcují mladé lidi k násilí. Osoby, které se nechají záporně ovlivnit shlédnutím několika filmů, nejsou podle mého názoru zcela psychicky v pořádku. Zpravidla mají nějaký problém, se kterým si nevědí rady. Ze studu se bojí zeptat rodičů nebo kamarádů, a tak svůj problém dusí pod pokličkou tak dlouho, až se ztotožní s některým z filmových hrdinů a začnou jednat podle jeho vzoru. Jelikož jsou zpravidla egoističtí, chápou svůj problém jako křivdu a začnou se mstít těm normálním, kteří jsou vlastně jejich nepřáteli. Takže thriller v tomto případě působí jako roznětka, která uvolní výbušný mechanizmus rychleji než by tomu bylo přirozeným vývojem.

Jak jsem naznačil výše, více než akčních filmů se bojím něčeho jiného - bojím se vlivu některých takzvaných rodinných komedií a kreslených seriálů na malé děti. Pro tyto filmy je charakteristická nadsázka, kterou chápou dospělí, nikoli však děti. Filmy, ve kterých neteče krev a padouch dostane 'jen' cihlou do hlavy, mohou sledovat i děti ještě školou nepovinné. Shlédnutí podobného dílka v dítěti totiž nevyvolává děs, ale veselí. Malému človíčkovi se líbí, když chytrý chlapeček nebo chytrá holčička nastraží past na 'zlého dospěláka' a padouch dostane co proto. Vidí, že člověku po zásahu elektrickým proudem pouze vstanou všechny vlasy na hlavě a jinak se mu nic nestane. Vidí, že člověk spadne ze třetího patra, udělá v zemi důlek, vstane, oklepe se a jde znovu na věc. Šestiletý jedinec nechápe, že se jedná o nadsázku. Pro něj je to skutečnost.

Jaký je tedy můj závěr? Mnohem nebezpečnější, než thrillery plné krve a ostrých hochů a dívek, jsou pro malé děti komedie plné nadsázky. V nich je totiž násilí dovedně ukryto za humornými scénkami. Proto doporučuji, aby byly filmy typu Sám doma nebo Tom a Jerry přístupné dětem jen po předchozím pohovoru s psychologem. U akčních snímků bych naopak zrušil dolní hranici přístupnosti, protože - jak známo - zakázané ovoce nejvíc chutná, neboli odříkaného chleba největší krajíc. Ztratí-li thrillery chuť zakázaného ovoce, klesne úměrně k tomu i stupeň touhy podobný film shlédnout.

-jtp-

Soutěže a cony

Sci-fi klub J. M. Trosky v Mladé Boleslavi vyhlašuje

mezinárodní literární a výtvarnou soutěž na téma:

Proč jsou tady? (Co tu chtějí?)

Jelikož mladí a začínající autoři mají stále málo možností, jak proniknout do širšího podvědomí čtenářské obce, rozhodli jsme se, že se pokusíme přispět svou troškou do mlýna a budeme pokračovat v pořádání soutěže, jejíž první ročník je již minulostí.

Z ohlasů zúčastněných vyplynulo, že je vhodné zastřešit soutěž ústředním mottem, které by bylo autory rozvinuto podle jejich chuti a fantazie. Proto tedy ono téma v úvodu.

Soutěž bude probíhat ve dvou základních oblastech:

Přesnější rozdělení do kategorií věkových i jiných provede organizační štáb soutěže až po její uzávěrce.

Přijímají se pouze práce dosud nikde nepublikované. Soutěžící mohou své příspěvky posílat pod značkou. V takovém případě musí přiložit zalepenou obálku nadepsanou jejich značkou a obsahující požadované údaje (jméno a příjmení, datum narození a adresu). Výtvarná díla je třeba zasílat v 1 exempláři, literární díla (v češtině nebo slovenštině) ve 3 exemplářích nebo raději na disketě (ve formátu pro editory pracující pod MS- DOS/Windows). Organizátoři si vyhrazují právo na jedno uveřejnění zaslaných příspěvků. Z došlých prací bude sestaven sborník, který obdrží všichni účastníci soutěže.

Uzávěrka je 31. 3. 1995. Vyhlášení výsledků proběhne na jaře 1995 u příležitosti tradiční výstavy sci-fi v Mladé Boleslavi.

Práce do soutěže zasílejte na adresu:

Výsledky Ceny Karla Čapka 1994

A. Krátká povídka

 1. Martin Koutný Dům
 2. Jiří Pavlovský & Štěpán Kopřiva Co je to za tajemnou modrou planetu (Třetí od Slunce) ?
 3. Radan Březa Kejklíř
 4. Jana Rečková Temno kolem hlavy
 5. David Horák DocSkjendhalův způsob
 6. Štěpán Kopřiva Mozek a zuby
 7. Ivana Miltová Elixír života
 8. Pavel Haraším Polibek
 9. Jan Šmucar Zítra je také noc
 10. Josef Gál Legenda o stromové krvi

B. Povídka

 1. Jiří Kulhánek Šoulačka
 2. Jiří Pavlovský & Štěpán Kopřiva Navštivte mě .............
 3. Ivan Adamovič Nekonečná noc v Downtownu
 4. Vladimír Šlechta Přízrak
 5. Michal Thoma Konec války
 6. Miroslav Štěpina Hedvábná práce
 7. Jana* Výrašteková Ljukova pieseň
 8. Petr Kaufner Andromeda
 9. Jaroslava Nováková Cesta do sektoru N.
 10. Ondřej Sefčík Zbrojaří

C. Román

 1. Jan Oščádal Bratři
 2. Vl. Šlechta Chráněná cesta
 3. Pavel Obluk Zikurat
 4. Ivan Mls Zapomenutý návrat
 5. Martin Jaroš & Jaroslav Baťo Stena

Výsledky Ceny Ludvík 1994

A. Česká tvorba

Teodor Rotrekl Světy fantazie (Talpress)

B. Zahraniční tvorba

Terry Pratchett Úžasná Zeměplocha (Talpress)

C. Ludvík za zásluhy

Jan "Jam" Oščádal

Parcon 1994 letem světem

(Z deníku Péti Světošlápka)

1. Čtvrtek, 30. 6. 1994

2. Pátek, 1. 7. 1994

3. Sobota, 2. 7. 1994

4. Neděle, 3. 7. 1994

-jtp-

Slovenský Rajcon 1994

(alias Tatracon '94)

Byl jsem jedním z těch, kteří si řekli, že když už se trmácí na Parcon takovou dálku, nepobudou na místě jen tři dny, ale aspoň celý týden. A tak mi přišel Tatracon vhod. Abych přiznal barvu, nikdy předtím jsem v Tatrách ani na Slovensku nebyl, takže jsem byl trochu zklamán, že se Tatracon neconá v Tatrách, ale ve Slovenském Raji. Mé rozladění však nemělo dlouhého trvání, protože - řekněme si to na rovinu - v Slovenském Raji jsem taky ještě nikdy nebyl a Vysoké Tatry se - doufejme - v nejbližším desetiletí nepropadnou do země (Teď mě tak napadlo, jak by se potom jmenovaly (v případě zachování Nízkých Tater) - Ještě nižší Tatry).

Co se týče dopravy, spolehl jsem se na autobus vypravovaný přímo z Parconu. A udělal jsem dobře. Autobus nás po více než třech hodinách jízdy malebnou hornatou krajinou dovezl až úplně na místo, a to hned na druhý pokus. Tolik štěstí najednou většina spolucestujících neočekávala.

Tato sympatická okolnost byla vzápětí vyrovnána nepřítomností organizátorů. Začaly probleskovat zprávy, že Mio Butora (označovaný kýmsi za jednoho z hlavních) o ničem neví, že všechno má pod palcem Šimon (další a poslední z hlavních), a ten že se ztratil kdovíkam. Pesimisté však dostali na frak, protože asi tak po slabé půlhodince čekání se přiřítil horský vůdce Mio na horském kole a všechny nás jménem dezorganizačního štábu srdečně přivítal. Po další půlhodince se objevilo celé auto Košičanů řízené Šimonem. Ubytování proběhlo bez problémů (a za slibované ceny), což se nedá říci o stravování. Slibovaných 90,- Sk totiž stačilo jen zhruba na dvě jídla denně.

Za soumraku jsme měli možnost pozorovat zapůjčeným dalekohledem Jupiter a Venuši a po setmění spousty hvězd, jejichž jména jsem okamžitě zapomněl. Nebýt vtíravého hmyzu zastoupeného povětšinou krvelačnými komáry, bylo by všechno fajn.

Na pondělní dopoledne byl naplánován kratší výlet na seznámení s lidmi i krajinou. Horským vůdcem zvolená trasa nás zavedla na dvě z mnoha vyhlídek do kraje. Tentokrát nás ještě vyrazila nadpoloviční většina. Cesta ubíhala v klidu a pohodě, po celou dobu jsme nenarazili ani na jednoho nehumanoidního savce, jako je vlk, medvěd či rys, kterými se má údajně kraj jen hemžit. Tomášovský výhľad je zajímavý, pro nás závratníky však - nemaje zábradlí - poněkud nebezpečný. Proto jsem se odvažoval pouze na krok od kraje a pro jistotu se ještě přidržoval notně ohmataného kmene stromku zázračně se uchytivšího takřka na holé skále.

Odpoledne sloužilo k načerpání sil na večerní natáčení, a to jak pro herce, tak pro přihlížející. Velkofilm tedy přišel na řadu v podvečer. Na programu bylo nasnímání několika sekvencí velkofilmu 'Koňan a Dcéra Pána leta'. Titulní roli obsadil Ďuro a hlavní zápornou roli vrchní zrůdy Gilhad, pro druhou titulní roli nebyla nalezena vhodná kandidátka. Natáčení stálo opravdu za to, všichni přihlížející se téměř váleli smíchy po zemi a kopali nožičkama do vzduchu. Inu - Koňan, jak má být. Smrákalo se bohužel rychleji, než čekal realizační štáb, a tak se podařilo získat pouze dvě sekvence útoku zrůd na barbary modlící se k Šimonovi.

Večer přišla na řadu soutěž, která byla bohužel nepříznivě poznamenána shlukováním soutěžních týmů do koalic, což mělo za následek značný chaos mezi jejími organizátory. Soutěžilo se v pohotovosti, ostrovtipu a představivosti. O pochybném rozhodování poroty svědčí zejména skutečnost, že jako vítězové vyšli z klání Košičané.

V úterý ti odhodlanější z nás vyrazili na celodenní túru Sokolím údolím. Cesta to byla zajímavá, místy vedla vedle některého z četných potůčků, místy potůčkem samotným, místy po dřevěných či ocelových lávkách, místy i po žebřících. Počasí nám přálo přespříliš, teploty se pohybovaly kolem třicátého stupně Celsiovy stupnice. Žízní jsme ale netrpěli, protože horský vůdce prohlašoval, že se můžeme klidně napít z potůčků, což jsme také činili. Někteří opatrníci sice varovali před možnými následky pití z neznámého zdroje, jejich černé myšlenky však vyšly pro tentokrát naprázdno. Jedinou kaňkou na jinak příjemné vycházce byla trestuhodná liknavost obsluhujícího personálu v restauraci u Kláštoriska, kde si nás půl hodiny nikdo nevšímal, ač jsme se snažili upoutat pozornost. Já jsme po tomto časovém limitu pohrdl 'službami' restaurace a přesunul se do protějšího bufetu, kde jsem se dostal na řadu již asi po deseti minutách. Bohužel zde neměli nic k jídlu.

Večer byla volná zábava, protože v programu slibovaná vatra byla přeložena na středu. Jelikož personál blízké restaurace nejevil přílišný zájem zpřístupnit přilehlou vinárnu, objevila se konečně konkurence, která si otevřela v chatě Tatran lokál Džura. Tato nálevna se vzápětí stala jedním z nejoblíbenějších (a nejnavštěvovanějších) míst conajících postav.

Středečním kombinovaným auto-pěším výletem jsem pohrdl, takže jsem měl spoustu času na prolenošení. Nicnedělání mě ale velice zmáhalo, a tak jsem střídavě četl, debatoval s ostatními lenochy a coural se po okolí.

Na večerní dotáčky Koňana a hru Stalker scházely pořadatelům tolik potřebné síly, takže z těchto dvou plánovaných akcí sešlo. Aby nám to nebylo líto, sesedli jsme se večer k táboráku. První fáze posezení se nesla ve špekáčkovém duchu, druhá ve značné proměnlivosti sálání ohně a třetí v agresi proti přivandrovalcům. Celkově pak atmosféru podbarvovaly písně folkové i jiné.

Ač byl poslední den Tatraconu v plánu krátký výlet, na cestu se vydali jen někteří z těch, kteří zůstávali na místě o něco déle. Já, ač přetrvávající, neměl jsem sdostatek síly, takže jsem se rozhodl víceméně prolenošit i čtvrtek. Tatraconisté se pomalu loučili a postupně vytráceli směrem k domovům. Celý exodus uzavíral Šimon se svými blízkými. Na rozloučenou jsme se dozvěděli, že TC '95 nebude, snad až přespříští (tedy tisícídevítistýdevadesátýšestý) rok. Takže nashledanou obrok kdesi v okolí (snad ještě stále) Vysokých Tater!

-jtp-

Cena Gustáva Reussa 94

Slovenský syndikát autorov fantastiky (SSAF) vyhlasuje

IV. ročník literárněj súťaže "Cena Gustáva Reussa"

o pôvodnú, po slovensky písanú poviedku žánru science fiction a fantasy. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj pôvodnej slovenskej literárnofantastickej tvorby s cieľom objavovať nové talenty v oblasti tvorby SF, pomáfať začínajúcim autorom v tomto žánri a zabezpečiť publicitu a popularizáciu všetkým domácim autorom SF.

Podmienky účasti v literárnej súťaži "Cena Gustáva Reussa":

Slovenský syndikát autorov fantastiky, p.p. 70, 852 70 BRATISLAVA

Film

Nový film S. Spielberga o zřícení UFO v Roswellu

Steven Spielberg je nejúspěšnějším režisérem světa, jeho filmy E. T. a Jurský park byly největšími kasovními trháky všech dob, jeho dojímavé zachycení nacistických zločinů v Schindlerově seznamu mu přineslo uznání filmového světa. Blízká setkání třetího druhu nás připravila na přistání mimozemšťanů.

Nyní Spielberg plánuje, že odhalí celou pravdu o UFO a mimozemšťanech, a to v příběhu založeném na skutečné události, v dramatickém filmu o zřícení UFO v Roswellu, Nové Mexiko, v červenci 1947 a o tom, jak americké letectvo ukrylo vrak a tři mrtvé (a jednoho živého) mimozemšťany. Co však je ještě senzačnější: "Lidé z hollywoodských kruhů tvrdí, že režisér se dostal k nezveřejněnému filmovému materiálu o zřícení, který natočil jeden z důstojníků letectva," psaly londýnské noviny z 22.12.1993.

V současné době již jeden tým Spielbergovy producentské firmy Amblin pracuje na scénáři. "Bude to úplně jiný film než E. T.," vysvětluje jeden ze zúčastněných, "to byla moderní pohádka. Tady se jedná o zřícení UFO a následující politické intriky." Film se objeví 2. července 1997, v den 50. výročí zřícení UFO v Roswellu. Vládě USA zbývají už jenom 3 roky, aby nám řekla pravdu.

Magazín 2000 č. 5/94

Nové knihy

Stručně

Timothy Zahn: Temná síla na vzestupu. Hvězdné války II.

Pokračování hvězdné ságy navazuje na román Dědic Impéria, který vyšel v roce 1993. Rytíř řádu Jedi Luke Skywalker, kapitán Han Sol, Leia a další známí hrdinové budují novou republiku a čelí neustálému nebezpečí, které představuje Impérium a jeho vůdce velkoadmirál Thrawn, toužící po ovládnutí galaxie.

Nové knihy 20/1994

Orson Scott Card: Enderova hra

Kniha byla oceněna Nebulou v roce 1985 a Hugem v roce 1986. Skvělý příběh o přípravě na rozhodující bitvu s mimozemšťany. Kniha je napsána netradičně a její konec čtenáře překvapí.

Připravujeme k vydání druhý a třetí díl.

Ediční plán Laser

Stephen King: Running Man

Vítejte v Americe roku 2025, kde nejlepší muži nekandidují na prezidenta. Hrají o život - ve Hře smrti.

Každou noc jsou všichni Američané naladěni na nejsledovanější TV hru-show - Running Man.

Každou noc sledují, zda soutěžící najdou smrt z rukou Lovců právě tento den. Pokud přežijí třicet dní, získají cenu - milion dolarů.

Dosavadní rekord je osm dní...

Ale nyní je ve Hře nový muž, Ben Richards, který dokáže porazit krutou nepřízeň osudu, podvodnou hru, surový Systém. A proti tomu sází vše, co má...

Z obálky knihy

Roger Zelazny: Alej prokletí

Země po atomové válce, přežívají zbytky civilizace.

V Bostonu vypukne epidemie moru a vakcínu má pouze Los Angeles. Ze západního pobřeží vypravují tři obrněná nákladní auta, která mají za úkol vakcínu přes zamořená a zničená území dopravit. Vzhledem k téměř neprůjezdnému terénu je tato cesta nazývána Alejí prokletí.

Pro všechny - kromě Hella Tannera. Pro něj je to stále parkoviště. Byl tady už dvaatřicetkrát a Alej pro něj začíná na místě, které se kdysi nazývalo Colorado.

Z edičního plánu

John Wyndham: Vetřelci z hlubin

Anglický spisovatel John Wyndham se proslavil katastrofickými a invazními sci-fi romány. Narodil se v roce 1903 v Birminghamu, později žil v různých částech Británie. Věnoval se mnoha povoláním, v roce 1925 začal psát krátké povídky.

Nyní se čtenářům dostává do rukou další z Wyndhamových novel, která vás zajisté uchvátí a vtáhne do dramatického děje. Společně s rozhlasovými scénáristy Phyllis a Mikem se stanete svědky budoucí vize světa, který je ohrožen vpádem cizí civilizace. Jak se naše civilizace s novou skutečností vyrovná? Budou tyto tak odlišné formy života moci žít na jedné planetě? Nebudou noví návštěvníci Země ohrožovat samu podstatu lidské existence? Na tyto a další otázky vám naznačí odpověď román Johna Wyndhama Vetřelci z hlubin, který je mistrně napsaný, napínavý, plný filozofických úvah a v neposlední řadě zajímavých postřehů o psychice lidí.

Podle obálky knihy

Douglas Adams: Dlouhý temný čas svačiny duše

Douglas Adams se narodil v roce 1952 v Cambridgi. Původně začínal psát pro rozhlas a televizi a jeho prvním úspěchem byl rozhlasový seriál Stopařův průvodce po Galaxii, který v roce 1981 vyšel v románové podobě.

Hrdiny bláznivé detektivky o tajemném spiknutí nordických bohů s pozemšťany jsou Kate Schechterová, Američanka žijící v Londýně, která původně chtěla odletět do Norska, ale připlete se do cesty rozzuřenému bohu hromu Thorovi, a především mírně excentrický detektiv Dirk Gently, který přijde jednoho dne na pracovní schůzku o pět hodin a pár minut později a svého klienta nalezne mrtvého a poněkud rozpolceného. Tělo v křesle, hlava na gramofonu. A jak se zdá, všechny stopy vedou do Valhaly...

Podle obálky knihy

Z edičních plánů na rok 1994

TALPRESS

Terry Pratchett Čaroprávnost

Terry Pratchett Mort
třetí a čtvrtý díl cyklu Úžasná Zeměplocha

COLUMBUS

Erich von Däniken Kosmické lety ve starověku

BARONET

A. C. Clarke Ráma tajemství zbavený 89,- Kč

Eric Lustbader Osamělý bojovník 84,- Kč

Gene Wolfe Mučitelův stín (1. díl) 84,- Kč

Erich von Däniken Mýlil jsem se? 98,- Kč

OLYMPIA

Hvězdné války III - Poslední povel 115,- Kč

OLDAG

Thomas H. Block Vzducholoď Nine

Právě vyšlo

Douglas Adams Dlouhý temný čas svačiny duše Aurora 1994 79,- Kč

Douglas Adams Převážně neškodná 1994 79,- Kč

Poul Anderson Conan rebel Poutník 1994

antologie Rychlý jako gepard a řvoucí jako lev Classic 1994 72,- Kč
100 povídek amerických autorů

G.-J. Arnaud Posedlí sluncem. 11. led. společnost Najáda 1994

Isaac Asimov Ocelové jeskyně (2. vydání) Ivo Železný 1994 79,- Kč

Orson Scott Card Enderova hra Laser 1994 79,- Kč

A. C. Clarke - G. Lee Zahrada Rámova Baronet 1994 89,- Kč

edit. Datlow a Windling To nejlepší z hororu a fantasy SDN 1994 120,- Kč

James E. Gunn Od Heinleina po Aldisse. Cesta k SF AFSF 1994 74,- Kč

Harry Harrison Válka s roboty Laser 1994 53,- Kč

Robert A. Heinlein Metuzalémovy děti Classic 1994 52,- Kč

C. J. Cherryh Studna Šihuanu Amos 1994

C. J. Cherryh Stárnoucí slunce Kutath Winston Smith 1994 65,- Kč

Stephen King Running Man Laser 1994 80,- Kč

Terry Pratchett Čaroprávnost Talpress 1994 59,- Kč

James White Stanice Red Cross AFSF 1994

John Wyndham Vetřelci z hlubin Ivo Železný 1994 69,- Kč

Timothy Zahn Temná síla na vzestupu. Hv.války II. Olympia 1994 115,- Kč

Roger Zelazny Alej prokletí Laser 1994 46,- Kč

Roger Zelazny Rytíř stínů. Tajemný Amber 8. Classic 1994

Pro milovníky sci-fi filmu

I. Adamovič a kol. Encyklopedie fantastického filmu Cinema 1994 335,- Kč

Pro milovníky záhad

Erich von Däniken Odkaz boha Kukulkana Columbus 1994 120,- Kč

Zprávy, informace

Nová knihovna v Mladé Boleslavi

Koncem června 1994 byla v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa otevřena nová budova okresní knihovny. Knihovna tak konečně získala důstojné a dostatečné prostory. V přízemí je knihovna pro děti, v prvním patře je knihovna pro dospělé a studovna časopisů. Knihovna je velice dobře zařízena, nejen prakticky, ale i pěkně a vkusně. Díky dostatečnému prostoru bylo možné uvolnit k volnému výběru daleko větší množství knih. Vše je přehledně označeno, knihy jsou rozděleny do několika oddělení (novinky, beletrie, naučná literatura, pro starší čtenáře a také science fiction) a v každém zařazeny podle abecedy. Prostory jsou naštěstí předimenzovány, takže na regálech jsou občas volná místa a zbývá prostor pro další doplňování nových titulů. Také oddělení science fiction získalo více prostoru, odhaduji, že asi tak třikrát. Knihy jsou zde již také seřazeny abecedně podle jmen autorů. Je tu možno nalézt skutečně pěkný výběr starších knih, ale i těch zcela nejnovějších (Učitelé draků, Mikronauti, ...). A nechybí ani tituly ve slovenštině.

Knihovna v Mladé Boleslavi tak konečně získala skutečně pěkné a velké prostory, které si jistě zaslouží. Celé prostředí působí velmi příjemně. Knihovna je otevřena denně kromě středy od 9.00 hod. do 18.00 hod.

Zdeněk Töpfer

Pozvání na výstavu "Návrat dinosaurů"

V Národním muzeu se chystá velká výstava. Ve výstavné budově na Václavském náměstí se na půl roku zabydlí obrovští dinosauři. Půjde samozřejmě o modely, ale ne o nějakou pouťovou atrakci, jakou bylo možno nedávno shlédnout na Pražském výstavišti. Kde jinde by měli návštěvníci nalézt správné odpovědi na otázky, které vyvolávají některé protichůdné informace v tisku nebo špatné výstavy? V Národním muzeu se návštěvníkům představí modely americké firmy Dinamation International Corp., která v tomto oboru patří k nejlepším na světě. Prezentuje je United Exhibits I ApS se sídlem v Kodani. Modely dinosaurů vytváří rozsáhlý tým složený z vynikajících paleontologů, výtvarníků a techniků - počítačových specialistů. Proto jejich dinosauři nejsou jen statické figury, ale pohyblivá a hlučná zvířata, působící na člověka až neskutečně skutečně. Výtvarníci ve spolupráci s paleontology zhotovili přesné rekonstrukce dinosaurů podle nejnovějších poznatků vědy, technici opět podle paleontologických podkladů rekonstruovali způsob pohybu a počítačoví experti modely "oživili". Výtvarníci pak dotvořili nejmenší podrobnosti, například strukturu kůže a zbarvení, a technici nakonec své "živé" dinosaury vybavili i rozmanitými hlasovými projevy. Celý tým se důkladně drží všech dosud poznaných vědeckých faktů, takže modely jsou skutečně věrohodné.

Na výstavě si přijdou na své hlavně zájemci o dinosaury, protože si budou moci své představy, vytvořené většinou jen podle knižních ilustrací a filmů, upřesnit a umocnit o třetí rozměr a další vjemy. Zkrátka nepřijdou ani techničtěji založení návštěvníci, protože ti zase budou moci patřičně docenit technické řešení modelů. Dinosauři totiž pohybují hlavou, končetinami a čelistmi, poulí oči, z vajíček se líhnou mláďata a hlásí se na svět pípáním, jež je však přehlušeno silnějšími hlasy jejich rodičů a příbuzných. Kromě toho jednomu z plazů, který je vybaven ovládacím pultem, je vidět do "útrob", skrývajících mechanickou část modelu. A který z kluků - a nejen kluků - odolá, aby nezkusil ještěra rozhýbat?

Kromě působivého druhohorního prostředí, které dinosaurům vytvořili studenti architektury ČAVU, budou modely firmy Dinamation doplněny také o muzejní exponáty. Návštěvníci uvidí odlitek lebky obrovského tarbosaura z mongolské pouště Gobi a odlitek lebky malého rohatého dinosaura rodu Protoceratops. Ti z návštěvníků, kteří neměli možnost prohlédnout si v lednu letošního roku dinosauří vejce, budou mít novou příležitost na výstavě "Návrat dinosaurů". Pro doplnění bude vystavena i fotodokumentace ze skanového mikroskopu a tomografu, s jejíž pomocí bylo vejce v lednu 1994 zkoumáno.

Modely dinosaurů současně doprovází výstava 50 působivých obrazů malíře českého původu J. Sovaka, který žije v Kanadě a spolupracuje jednak s předními kanadskými a americkými paleontology, jednak s naším prof. Z. V. Špinarem. Vystavované obrazy jsou, jak jinak, rekonstrukce rozmanitých a většinou dosud málo známých dinosaurů.

Součástí výstavy bude také videokoutek, kde budou mít návštěvníci možnost prostřednictvím krátkých filmů nahlédnout do zákulisí přípravy dinosauřích a jiných modelů dávno vyhynulých zvířat.

Stánek u vstupu do výstavy bude nabízet široký sortiment dinosauřích suvenýrů.

Výstava "Návrat dinosaurů" je otevřena od 15. 6. do konce roku 1994.

T94/6 - Milada Maňourová

Konference "Věda a science fiction"

U příležitosti Evropského týdne vědecké kultury, který se bude konat koncem listopadu 1994 v Terstu, Paříži a Praze, pořádají Národní technické muzeum, Akademie věd ČR a redakce týdeníku KNIHY 94 konferenci Věda a science fiction, spojenou s projekcí vědeckofantastických filmů a prezentací nakladatelů vydávajících sci-fi literaturu.


Termíny Večerů se sci-fi do konce tohoto roku: 9. září, 14. října, 11. listopadu a 2. prosince


Své příspěvky do našeho fanzinu, čitelně napsané nebo ještě lépe na disketě, předávejte či posílejte Z. Töpferovi (V Rokli 154, 293 01 Mladá Boleslav).

Na přípravě tohoto čísla se podíleli J. Antoš, T. Filip, -jtp-, K. Lachman a Z. Töpfer.


Česká sci-fi

Vězeň třetího rozměru

Zbyněk Gofroj

(1994)

"A zase jeden z krku," roztál blaženě soudce.

Dvě identity se vzájemně prolínaly okraji svých polí, vyměňujíce si bloky informací.

"... Ale byla to fuška," pokračoval. "Na tak mazaného klienta jsem už dlouho nenarazil. Upřímně se divím, že jsme ho vůbec dostali do vězení. Zvláště při tak mizivých důkazech."

"Úplně s vámi souhlasím, příteli. Měl jste úspěch. Gratuluji," odvětil ten druhý a vyslal kvantum obdivu.

"Děkuji."

Soudce lichotka potěšila a vyzařoval jednotky uspokojení. Jeho identita teď zabírala svůj maximální objem - padesát miliard krychlových kilometrů.

"Mohl byste mne, prosím, doprovodit k nejvyššímu?" požádal.

"Ale zajisté," odpověděl jeho společník a vzápětí se oba propadli do zcela jiné části astrálního světa.


Andrej se probral z informačního šoku, který způsobil, že na chvíli přestal ovládat sám sebe, a začal zkoumat okolí. Cítil stovky myslí, nemilosrdně se vkrádajících do jeho oslabeného vědomí. Bezostyšně se procházely v jeho paměťových blocích a přisvojovaly si kvanta informací. Odevšad na něj dorážely posměšné výkřiky. Slyšel je až nepříjemně jasně a co víc - nebylo před nimi úniku.

"Zločinec, darebák... Provinil se... Nepatří již mezi nás."

Chtěl se bránit, ale byl ještě příliš slabý. Nemohl ještě postavit účinné barikády proti dotěrným myšlenkám zvenčí. Cítil, že jeho osobnost je roztříštěna na tisíce drobounkých střípků, které se každým následujícím okamžikem nezadržitelně dále dělí a štěpí na menší a menší částečky.

Vzepjal všechny své zbývající síly a pokusil se uniknout z toho drtivého sevření cizích vědomí. Všude však narážel na neprostupnou hradbu mentálních příkazů. Pochopil, že na únik není ani pomyšlení a stáhl se do sebe. Snažil se zaujmout co nejmenší objem. Smrsknul se do malé kuličky a tam se opevnil. Odsouzený, ale přece svobodný a nedotknutelný ve svém soukromí, jako ostatně každý v tomto světě. Jenže všechno se mělo bohužel změnit.

Pohroužen sám v sobě, obklopen absolutním tichem, nechal se vláčet astrálním světem. Se vzrůstajícím zděšením čekal na vykonání rozsudku. Věděl, jaký trest ho čeká. Existoval jenom jediný - uvěznění v prostoru. Jeho identita prudce zapulzovala při pomyšlení na hrůzy, které ho čekají. Uvědomoval si, že ztratí téměř všechno ze svého původního já. Dostane hmotné tělo. Jeho existence bude podmíněna časem a prostorem. Stane se smrtelným.

Ach... Kéž už by to měl za sebou.

Rušivý impulz ho vytrhl ze zamyšlení. Věděl, co se stalo. Vstoupil nejvyšší. Jen on měl schopnost proniknout až do nejskrytějšího soukromí. On byl všudypřítomný.

Obvykle neporušoval nepsaná práva individua, Andrej však všechna práva ztratil. Odsouzenci již nemají žádných práv.

Andrej se poddal jeho vůli a s pokorou vstřebával informační tok.

"Byl jsi odsouzen," doléhalo k němu. "Žij ve svém novém světě tak, abys byl hoden vrátit se zpět. Trest, který ti byl vyměřen, nechť je ti ponaučením."

"Vykonejte rozsudek!"

To bylo poslední, co ještě zaslechl. Pak jeho vědomí, vecpané do jakéhosi miniaturního tělesa, zahltila tma. Marně se pokoušel osvobodit. Nemohl již uniknout. Stal se vězněm třetího rozměru.


"Nůžky a buničinu."

"Přidržte ji, sestro, ať sebou tak nehází."

"Tak je to správně. Za chvíli bude po všem."

"Aiááá...!!!"

Dětský pláč se rozlehl operačním sálem. Šedovlasý doktor si hřbetem ruky utřel zpocené čelo.

"Tak už to máte za sebou, maminko," usmála se sestřička a podávala jí brečící novorozeně.

"Máte chlapečka. Víte už, jak se bude jmenovat?"

"Andrej," usmála se žena slabě a usnula vysílením.

Kontakt nežádoucí

M. R. Cedrych

(1994)

Smutek, kterým mě před třemi týdny naplnila zpráva a strýcově smrti, pomalu odplýval stírán shonem a starostmi všedních dnů. Dnes se však vrátil, když mi notář předal strýcův odkaz. Dosti velký balíček, pečlivě převázaný a zapečetěný, ležel na tmavé desce mého psacího stolu.

Seděl jsem a upíral nepřítomný pohled na dešťové kapky pomalu stékající po okně. Moje myšlenky bloudily v minulosti a paměť mimovolně vyvolávala vzpomínky na strýce Jana.

Měl jsem ho rád. Byl idolem mých klukovských dnů, zpovědníkem a rádcem v době studií a jediným opravdovým přítelem v létech pozdějších. Byl člověkem možno říci výjimečným. V jeho osobě se harmonicky slučovaly vlastnosti v mnohém protichůdné, ale vesměs kladné. V sedmapadesáti létech byl stále dokonale zdráv. Atletické tělo sportovce ovládal mladistvý duch plný optimizmu. Jeho vitalita byla úžasná. Výborný organizátor, velkorysý, ale současně pedanticky přesný, sebejistý, ale i velmi skromný. Jeho profesí byla nukleární fyzika. V té byl vynikajícím specialistou a na rozdíl od jiných, pro vědu zapálených lidí, měl rozsáhlé zájmy a vědomosti i z oborů zcela odlehlých.

Nikdy jsem nepochopil jeho neúnavnost, s jakou zvládal svoji vědeckou práci a při tom stačil studovat cizí jazyky, přečíst množství knih nejrůznějších žánrů, hrát tenis, plavat, lyžovat a občas se věnovat i práci na své chalupě. Mně ale nejvíc imponovalo, že stále dokázal být tak krásně klukovský, když jsme byli spolu. To jsem mu dokonce záviděl.

Ve svém oboru patřil nesporně ke světové špičce. Několikanásobný doktor, profesor Jan Horák byl ... "BYL" a to je právě to nejhorší. Nikdy mě totiž nenapadla myšlenka, že bych o něm někdy mohl přemýšlet v minulém čase. A přece. On - člověk, který byl v mých očích tak dokonalý, člověk, který mi léta nahrazoval rodiče, už jenom "byl". Zemřel na následky těžkého úrazu při autohavárii, kterou nezavinil. Zůstal jsem sám.

Konečně jsem se přinutil přerušit vír vzpomínek. Rozsvítil jsem stolní lampu a sáhl po balíčku. "Prosím předat mému synovci Jiřímu Horákovi po mé smrti," žádalo strýcovo charakteristické písmo na obalu.

Rozstřihl jsem motouz a rozlomil pečetě. Z tuhého balicího papíru jsem vyňal několik hustě popsaných listů papíru a tři dost objemné zalepené obálky. Na první bylo napsáno "Doklady pro vyřízení mé pozůstalosti," druhá měla tvar spíše zabalené krabice a bylo na ní napsáno "Rozbal až dočteš dopis" a třetí obálka, obsahující podle omaku opět nějaké papíry. Asi rukopis strýcovy knihy, usoudil jsem a odložil ji stranou. Sáhl jsem po dopisu.

Datum v pravém horním rohu první stránky mě informovalo, že dopis byl napsán v březnu loňského roku.


Milý Jiří,

až budeš číst tento dopis, nebudu již mezi živými. Může to být zítra či za rok, nebo za dvacet let, nevím. Píši to proto, že v sobě nenalézám odvahu vyprávět Ti nyní, co se mi před několika dny přihodilo. Jak víš, nikdy jsme mezi sebou žádné tajemství neměli a myslím, že jsme nebyli jen příbuzní, ale hlavně dobří kamarádi. Tentokrát se ale bojím, abys mě nepovažoval za nepříčetného, nebo abych se ve Tvých očích nezesměšnil. Až si přečteš přiložené listy, snad mou obavu pochopíš. Ponechávám na Tvé úvaze, jak s informacemi naložíš. Víš sám, jak je lidská přízeň vrtkavá. Já jsem se rozhodl mlčet, protože si dovedu představit, jak by reagovala veřejnost i vědecké kruhy. Nejde mi o moje "dobré jméno", nebo o kariéru, ale domnívám se, že mohu ještě vykonat pár užitečných věcí pro lidi. Jako zdiskreditovaný vědec bych však nemohl již nic. Nemohl bych ani pokračovat ve své práci, kterou mám rád, a to by bylo pro mě to nejhorší. Ale Ty stále nevíš, o co jde. Ještě strpení.

Nalezneš-li způsob jak předat mé poznatky bez rizika vlastního zesměšnění, máš můj souhlas. Příhodu, dá-li se to tak nazvat, kterou jsem prožil, Ti popíši podrobně. Důkaz pravdivosti je v připojené krabičce (obálka číslo dvě), ale ten je jen a jen pro Tebe.

Přeji Ti naposled to, co jsem Ti přál vždycky - pevné zdraví a spokojenost.

Tvůj strýc Jan


Po přečtení dopisu jsem byl přesvědčen, že budu strýci Janovi věřit, ať se dovím cokoli. Nikdy mě neoklamal a nikdy jsem neměl příčinu pochybovat o jeho duševním zdraví.

Velmi zvědavý jsem odložil dopis a sáhl po listech přílohy.


Jako každý večer před odchodem z ústavu jsem nahlédl do diáře, abych věděl, jaké akce mě čekají příští den. Nechtěl jsem věřit svým očím. Stránka diáře byla prázdná. Zkontroloval jsem datum, ano byl čtvrtek 10. března. Obrátil jsem list a zjistil, že ani páteční stránka není popsaná. Zato od pondělka byly všechny řádky celé stránky popsané drobným písmem mé sekretářky. Dva dny bez přednášek, schůzek, porad, neuvěřitelné. To byla situace, která nenastala již několik roků. Přivolal jsem bzučákem sekretářku a ta mi potvrdila naprosto nečekanou skutečnost - vakuum v mém časovém programu. Po předchozích dnech a týdnech nabitých prací jsem to uvítal jako možnost si zase jednou odpočinout. Usoudil jsem, že bych si mohl vzít dva dny dovolené a přidám-li k nim ještě sobotu a neděli, budou to krásné čtyři dny na chalupě v horách. Na severních svazích by ještě mohl být sníh.

Rozhodl jsem se rychle. Nadiktoval jsem Martě pokyny pro nepředvídané události, určil svého zástupce a spěchal domů.

Cestou jsem se těšil na lyže, na čtyři dny naprostého klidu, horskou přírodu a vůni lesa. Hodlal jsem vyrazit časně ráno.

Několik minut po příchodu domů mě vyrušil z příprav na cestu zvonek. U dveří stál vysoký muž rozložitých ramen a zdravil mě s omluvným úsměvem. Jak víš, Jiří, mám výbornou paměť na obličeje, ale večerního návštěvníka jsem nedovedl nikam zařadit. Nejsem zvyklý na neohlášené návštěvy a původně jsem myslel, že zvoníš Ty. V soukromí mě navštěvují jen nejbližší známí, pracovní schůzky vyřizuji zásadně v ústavu a právě dnes jsem nechtěl být nikým vyrušován. Neznámý postřehl mé zaváhání a zřejmě vycítil mou neochotu ho přijmout. Omluvil se za neohlášený příchod, řekl, že se jmenuje Karg a prosil mě, abych udělal výjimku a věnoval mu trochu času v záležitosti, která mě prý bude určitě zajímat.

Z přízvuku jeho řeči jsem usoudil, že čeština není jeho mateřštinou. I vizáž jeho obličeje byla při bližším pohledu podivná, nikoliv však nesympatická. Hlavou mi prolétly všechny možné domněnky o původu návštěvníka a účelu jeho příchodu - od potrhlého vynálezce perpetua mobile až po únosce. Nakonec jsem otevřel dveře a pozval cizince do své pracovny. Rozsvítil jsem všechna světla a nabídl návštěvníkovi křeslo. Přelétl jsem očima bezvadný oblek svého protějšku, sněhobílou košili a decentní vzor kravaty. V ostrém světle vynikla ještě více jeho nezvyklá fyziognomie. Vysoké, mírně klenuté čelo dominovalo nad drobným obličejem. Na temeni holé lebky se krčila malá čupřina černých vlasů. Úzké, vysoké a téměř zašpičatělé ušní boltce ohraničovaly velkou hlavu. Pokožka světle béžové barvy byla zcela hladká a připomínala spíše pleť mladé dívky. Neviděl jsem žádné stopy po vousech, byť dobře vyholených. Mezi rovnými rty probleskovaly bílé pravidelné zuby. Nejpodivnější byly ale oči návštěvníka. V ostře žluté duhovce byla nikoli kruhová, ale svisle úzká štěrbina.

Jak víš, Jiří, cestoval jsem hodně a po celém světě, ale nikde jsem se nesetkal s podobným typem. Zajímavé bylo, že tvář mého hosta přes všechny zvláštnosti působila docela sympaticky.

Muž s podivným jménem i podivným obličejem seděl naprosto nehnutě. Uvědomil jsem si, že je společensky naprosto nevhodné prohlížet si návštěvníka tak dlouho, jak jsem to činil já. Vědom si své netaktnosti, odtrhl jsem pohled z jeho tváře a nabídl mu kávu. Odmítl a nechtěl ani čaj ani koňak. Poprosil jsem tedy pana Karga, aby mi sdělil účel svojí návštěvy.

"Přišel jsem za vámi, pane profesore, pro radu." Tedy přece nějaký "vynálezce", oddechl jsem si v duchu. Bude ovšem těžké se ho zbavit. Znal jsem takové lidi, je s nimi obtížné jednání.

Muž v křesle však rychle pokračoval. "K tomu, abyste mi mohl poradit, musíte mít určité informace. Některé jsou, přiznávám, velmi neobvyklé a budou dost těžko pochopitelné i pro vědce vašeho formátu - promiňte mi mou upřímnost." Karg se nadechl. "Ujišťuji vás však, že vše, co řeknu, mohu dokázat."

Host opět strnul a odmlčel se. Byl jsem v tu chvíli opravdu zvědavý, co se dovím. Ale to už mluvil dál a já se přiznám, že jeho slova ve mně vyvolala zmatek i rozhořčení.

"Mým domovem není tato planeta," řekl naprosto klidně. Určitě poznal, že ho považuji za šílence, lháře nebo špatného vtipálka. Už jsem vstával ze židle, abych ho vyprovodil z bytu.

"Vím, že je to pro vás neuvěřitelné, pane profesore, ale řekl jsem vám předem, že má sdělení budou velmi neobvyklá. Přesto prosím, abyste mě vyslechl."

Jeho mohutná postava varovala před použitím násilí, ale mé přesvědčení, že jde o podvodníka, nahlodával pohled do jeho očí se svislou štěrbinou. Sklesl jsem tedy zpět do křesla, odhodlán vyčkat, jak se situace vyvine. Nemohl jsem ostatně dělat nic jiného.

Karg pochopil mou rezignaci a pokračoval. "Z obrovského počtu hvězd naší galaxie má planetární systém jen menší část. A z těch zase jen mizivé procento skýtá podmínky vhodné pro vznik života. Časově souhlasná doba vývoje živé hmoty vrcholící osídlením dvou planet tvory obdařenými rozumem je zcela výjimečná. Vzájemný styk civilizací přibližně stejné vyspělosti je kromě toho odvislý i od vzdálenosti obou obydlených planet a tedy od možnosti návštěvy v mezích délky života." Neřekl mi nic nového, ale nechtěl jsem ho přerušovat poukazem na to, že tyto skutečnosti jsou mi dobře známy.

"V současném úseku času došlo k oné vzácné shodě příznivých podmínek," pokračoval Karg. "Lidé mojí mateřské planety hledali více než dvě tisíciletí - podle vašeho měřítka času - rozumné bytosti ve vesmíru, tedy přesněji, v té jeho části, která je dosažitelná našimi dopravními stroji v době přijatelné. I zde došlo k příznivému extrému v počtu pravděpodobnosti, protože nalezli vaši planetu relativně brzo."

Karg stále seděl bez pohnutí a pozorně mě sledoval. Neměl jsem co dodat.

"První výprava na tuto planetu zastihla civilizační vývoj na velmi nízkém stupni. Uskutečnila tedy obvyklá měření ústřední hvězdy i všech planet její soustavy. Životem obdařené planetě věnovali detailní pozornost po dobu tří jejích oběhů kolem ústřední hvězdy, tedy Slunce, jak ji nazýváte. Získané informace umožnily zpracovat dlouhodobé předpovědi jak vývoje planety, tak života na ní. Celá soustava Slunce je velmi stabilní a zde se tedy žádné změny nedaly očekávat. Život na Zemi však měl podle předpokladů prodělat rychlý vývoj zejména u lidí. Ti byli v době první expedice roztroušeni v nevelkých počtech po pevninách. Místy projevovali značné technické znalosti, jinde byli ve stadiu primitivů. Vědci první výpravy soudili, že s 95% pravděpodobností pokročí vývoj člověka na planetě k možnosti vzájemného kontaktu za tři tisíce vašich roků."

Teď už mě Kargova řeč zaujala natolik, že jsem docela vážně začal uvažovat o reálnosti jeho informací. Vzápětí se ale Karg ozval znovu.

"Jsem koordinátorem druhé expedice." Znovu se odmlčel. "Cítím, že mi už začínáte věřit," navázal a na jeho rtech se objevil náznak úsměvu. "Ale máte také ještě spoustu výhrad a otázek." Přikývl jsem, nechtěje rušit jeho souvislý, i když velmi stručný, výklad.

"Zdůrazňuji," pokračoval Karg, " že vám, pane profesore, podám podrobnější informace o všem, co vás bude zajímat o naší planetě, našem způsobu života, naší přírodě, technice i dalších oborech a umožním vám prohlídku našeho dopravního prostředku. Nyní jen prosím, abyste trpělivě vyslechl zbytek mého úvodního informačního bloku."

Jeho řeč se mi zdála rozumnou, když jsem si ovšem odmyslel celou absurditu situace. Opět jsem tedy přikývl a poslouchal dál.

"Naše současná výprava do vaší sluneční soustavy má oproti jiným objevitelským cestám velkou výhodu. Naši předchůdci instalovali na souputníku vaší planety, na Měsíci, jak jej nazýváte, zařízení, které celých tři tisíce roků sledovalo dění na Zemi a shromažďovalo záznamy do paměťových bloků. Bylo to velmi jednoduché vzhledem k tomu, že satelit je otočen stále stejnou stranou k planetě. Zařízení jsme zatím ponechali na plošině kráteru, protože vaše cesty na Měsíc nejsou tak časté a objevení našeho inforu je mizivé. Když jsme navedli náš hvězdolet na stacionární dráhu kolem planety Země, převedli jsme celou paměť inforu do paměti naší transportní koule a mohli jsme se se záznamem seznámit. Ověření údajů o centrální hvězdě a ostatních planetách jsme svěřili automatickým sondám." Karg zmlkl, jakoby rozvažoval, jak má pokračovat. Sklonil hlavu a zvedl ruku, kterou měl dosud položenou na klíně. Vytřeštil jsem oči. Ta ruka měla šest prstů, přičemž šestý prst byl postaven jako druhý palec na opačné straně dlaně.

"Ano," řekl Karg vida můj údiv, " máme oproti vám šest prstů. I další drobné rozdíly v anatomii těla, ale to je samozřejmé, vždyť vývoj může mít na různých planetách své odlišnosti, přestože jednota fyzikálních a chemických zákonů logicky pokračuje v jednotě zákonitostí biologických téhož vesmíru."

Vzápětí ale mimozemšťan navázal na původní téma. "Než jsme si prohlédli nejzajímavější etapy vývoje Země a hlavně lidstva z paměti inforu, zmapovaly automaty všechny vrstvy planety od horních sfér až po jádro a to ze všech aspektů fyzikálních, chemických, energetických a porovnaly je se záznamy první expedice. Seznámili jsme se pouze s rozdíly a zaměřili se na studium lidí a možnosti kontaktu."

Karg si poposedl, rozhlédl se po pokoji a pokračoval. "Po několika dnech jsme bohužel zjistili, že prognózy našich předků z první výpravy nebyly správné. Analogicky podle vývoje na naší planetě měl by být vývoj lidí na Zemi již mnohem dále. Byli jsme ohromeni, kam vývoj člověka na Zemi dospěl. Vaše technika se odklonila od konstruktivní linie k linii destruktivní a předešla průměrnou vzdělanost celé civilizace, která je zase neúměrně nižší, než byl předpoklad našich vědců. Žádný civilizační ukazatel nedosáhl zdaleka výše, která by umožnila bezkonfliktní kontakt."

Návštěvník seděl chvilku tiše a vážně a smutně na mě hleděl. "Proč myslíte, že vzájemné dorozumění není možné," zeptal jsem se. Odpověděl vzápětí. "Jsme tady už tři oběhy vaší planety, tedy tři roky. Napojili jsme se na vaše vysílání obrazu i zvuku v různých oblastech a kromě toho máme vlastní prostředky, jak vidět a slyšet cokoli a kdekoli. Zjistili jsme, že lidstvo je rozdrobené na územní části, ve kterých se používá různá řeč. Také jsme viděli, jak vaše stroje ničí přírodu, ničí města a co nejstrašnějšího, zabíjejí lidi. Trvalo nám to několik desítek dní, než jsme se naučili různé jazyky na Zemi používané. Já například mluvím všemi jazyky, které se používají na území, které nazýváte Evropa. Jednotlivá území, respektive lidé, kteří na nich žijí, spolu příliš nespolupracují. Vyměňují si sice různé materiály, ale na mnohých místech stále válčí. Rozdělují vás nejen jazyky, ale i to, čemu se říká politika a náboženství. Tyto pojmy patří do primitivní éry vývoje. U vás se udržely dodnes. Záznamy z našeho infora z minulých 100 let nám ukázaly dvě údobí, kdy války postihly celou Zemi. Také vidíme, jak ničíte biosféru planety, jak existují technologie, které by vám umožnily rychle posunout vývoj kupředu, ale zájmové skupiny lidí jejich rozvoj brzdí a ukrývají je pro válečné potřeby. S technikou, kterou skutečně máte, byste mohli již být sjednoceni, mohli byste využívat energii Slunce, cestovat mezi planetami a..." Karg se zarazil a pak dodal "žít jako lidé."

Jeho velké oči byly nesmírně smutné. "Dlouho jsme vám lidem Země nemohli porozumět, vžít se do vaší duše, do vaší mentality. Museli jsme nakonec jít mezi vás, žít s vámi a pozorovat vás zblízka. Věřte, nebylo to jednoduché, vypadáme přece jen jinak. Ani bezpečné to pro nás nebylo, protože mimo válek států je u vás velké množství jednotlivých násilností. Je to hrozné."

Poslouchal jsem Karga a uvědomoval si, že to, co mimozemšťané viděli z inforu, ale hlavně to, co viděli na vlastní oči v současnosti, to, co nám již připadá samozřejmé, nebylo vůbec povzbudivé k navázání kontaktu. Snažil jsem se vidět náš svět nezaujatýma očima pozorovatele nezatíženého jakoukoli pozemskou zkušeností. V mých myšlenkách defilovaly zločiny, války, intriky politiků, rozmdmychávání nenávisti mezi národy, námořní katastrofy tankerů, řetězové havárie na dálnicích, vraždy, drogy, požáry pralesů, ale také úsilí vědců ve fyzice, v lékařství, v astronautice a... Zamyslel jsem se tak, že jsem jako z dálky slyšel Karga, který mluvil dál.

"...nakonec jsme už chtěli odletět, ale potom jedna z našich žen navrhla, abychom se zaměřili na několik špičkových vědců a pokusili se o kontakt s některým z nich. Sledovali jsme a analyzovali devět světově proslulých vědců z hlediska práce, charakteru, názorů. Byl jste mezi nimi, pane profesore, a proto jsem teď tady."

Karg vytáhl z kapsy plochou krabičku, nebo lépe destičku, a postavil ji na stolek. Z horní plochy pojednou jakoby vyrostla asi osm centimetrů velká koule se značnými deformacemi na povrchu. Hned na to se v rohu pokoje objevil mléčný opar, ze kterého plasticky vystoupila část mé pracovny v ústavu. Za psacím stolem jsem seděl já a telefonoval jsem. Bylo slyšet i můj hlas. Karg se dotkl koule a scenérie se změnila. Přednášel jsem na Stockholmské univerzitě, potom zase bylo vidět, jak spolu, Jiří, hrajeme tenis nebo jak lyžujeme u mne nad chalupou. Pak přelud zmizel a mimozemšťan, a teď už jsem skoro nepochyboval, že to je mimozemšťan, řekl: "Chci vás, pane profesore, požádat, abyste vyslovením svého názoru pomohl rozhodnout, zda máme uskutečnit navázání styku s obyvateli Země nyní, nebo jej opět odložit o několik dalších staletí."

Věděl jsem, že moje ANO může zcela změnit život obyvatel na Zemi. Věděl jsem i to, že když řeknu NE, ochudím možná lidstvo o nesmírné poznání. Můj mozek pracoval naplno.

Karg seděl zase zcela nehybně a trpělivě čekal. Představoval jsem si nesmírné vědomosti, které bychom kontaktem s mimozemskou civilizací získali, ale uvědomoval jsem si také soupeření mezi vládami států o získání těchto poznatků. Všechny ty zákulisní rejdy a násilnosti, které by celý proces doprovázely. Nevím, jak dlouho jsem přemýšlel, ale dospěl jsem k názoru, že lidstvo opravdu musí svůj zápas o obhájení své existence vybojovat samo.

Konečně jsem měl jasno a odpověděl jsem: "Kargu, je mi líto, ale po uvážení všech okolností nemohu na své dobré svědomí doporučit, abyste kontakt s lidstvem uskutečnili nyní. Osobně bych rád poznal vaše vědomosti, ale myslím, že lidstvo není dosud jako celek zralé k takovému kroku. Snad za třista, pětset let... přiletíte-li znovu."

"Jsem zklamán i potěšen zároveň," odpověděl mi Karg, "a myslím si, že i moji přátelé v hvězdoletu uznají váš názor a rozhodnou se nyní k návratu do naší domoviny."

Vstal a já čekal, jak se se mnou rozloučí. "Pane profesore, jsem velmi rád, že jsem vás poznal, že jste mi pomohl vyřešit naše dilema a obětujete-li nyní několik hodin, zvu vás k návštěvě naší transportní lodi. Ukážeme vám naši planetu, naše lidi, naši vědu a naše poznatky o vesmíru. Seznámíte se s mými spolupracovníky. Je nás celkem osm, čtyři muži a čtyři ženy. Chcete?"

Doufám, Jiří, že nepochybuješ o tom, že jsem pozvání přijal. Byl jsem hostem mimozemšťanů celé tři dny a to, co jsem se dověděl, je uloženo v obálkách, které jsi ještě neotevřel.


Dočetl jsem a byl jsem udiven, že jsem vůbec nezapochyboval o strýcových slovech. Rychle jsem otevřel obálku s "krabicí". Byla v ní destička, o které mluvil strýc. V další, poslední, obálce byl opravdu silný svazek rukopisu - poznámky strýce o tom, co se dověděl na hvězdoletu.

Všechno jsem přečetl a pak uvedl v činnost i promítací aparát. Jakési prostorové video mi umožnilo shlédnout život na planetě lidí, se kterými se setkal můj strýc.

Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak říci lidem, že tady byli jiní lidé, lidé z jiného světa a proč museli odjet nepoznáni, proč byl KONTAKT NEŽÁDOUCÍ. Nakonec jsem to vyřešil touto povídkou.

Jak ukradnout žalud

Jan Antoš

(1994)

Družina novopečených dobrodruhů - jednoho trpaslíka ruchače, šikovného hobita s neposednými ručkami a kudůka vyučeného v umění alchymistickém - se prochází přístavní čtvrtí Lagenu. Jejich kamarád elf tu teď bohužel není, protože se právě někde po světě učí čarovat. Byl by to den jako jiný, nebýt jedné náhody: Jakýsi člověk tam opravuje svoji loď. To by ještě nebylo nic divného, ale ten člověk při tom stojí na vodě, jako nic! To se ví, že se s ním naši dobrodruzi ihned dali do řeči a vyzvěděli od něj, že je tuto vymoženost klidně naučí, jen když mu přinesou dva magické žaludy. Pomocí nich totiž dokáže vyrobit prsten. Majiteli tohoto Prstenu Černé Vodoměrky (pokud ho má na prstě) může být jakákoli vodní plocha ukradená. A ty žaludy se prý dají obstarat v některých klášterech.

Hobit Sam a Kudůk Eri se ihned začali po nějakém vyptávat. Dověděli se samozřejmě o tom nejznámějším - o klášteru ve Skřetích horách. Je to hlavní sídlo vyznavačů dobra a řádu slunce.

Těch stopadesát mil do Skřetích hor uběhlo bez zvláštních událostí. Šlo se po dobře udržované a hojně používané obchodní cestě. Až v horách začalo být nebezpečno, když si trpaslík všiml malých skřetích stop, vedoucích přes cestu. A tak se tito nebojácní dobrodruzi raději přidali k nejbližší karavaně.

"Sláva, klášter je tady!", vykřikl Sam, když se z lesa vynořila mohutná brána.

Všichni z karavany byli po krátké rozmluvě vpuštěni dovnitř a teď přišla řada na Sama a Eriho. Trpaslík Thorin Baruk se mezitím schoval do lesa.

"Tak co byste potřebovali vy?" zeptala se unavená stráž.

Sam a Eri si uvědomili, že vlastně ani nepřemýšleli, jak žaludy získat. A tak začali koktat : "No, my bychom se tedy jako třeba chtěli u vás něco naučit," přemohl se Eri. "Jak to vy?" otázala se udiveně stráž. Sam totiž dělal, jako že k Erimu nepatří.

"Prosím vás," skočil mu do řeči Sam, " já bych vám byl strašně vděčný, kdybych tu mohl zůstat přes noc."

"To samozřejmě můžeš," řekla stráž a vpustila Sama dál.

"Co ty teda chceš?" Obrátila se stráž znovu ke kudůkovi.

"Zaslechl jsem, že prý umíte kouzlit a dělat všelijaké podivné věci, ...."

"To je pravda." Odpověděla stráž.

"..... a taky si trochu přivydělat, jestli to jde, jinak by mi stačilo pár těch žalu..." Stráž se zatvářila hrozivě : "Co jsi to říkal ?"

"Že bych, teda že by mi...." Eri se snažil ze všech sil vymotat se z téhle šlamastiky.

Stráž však pokračovala : "Že tobě jde jenom o naše žaludy!"

Eri se provinile podíval a hned bylo vše jasné. Stříbrný trojramenný kříž na lesklém brnění se zahoupal, mnich natáhl ruce před sebe, z kříže vytrysklo bílé světlo, odrazilo se mnichovi od dlaně a strefilo se přímo do udiveného kudůka . Hned nato Eri ztratil vědomí.

Když ztuhlého kudůka odnesli, vylezl z lesa Thorin, prohodil pár slov se stráží a odešel dovnitř.


Zhruba v tu dobu se elf Melkor dovyučil kouzelníkem a již ovládal tři užitečná kouzla. Během těch dvou měsíců, co se učil, mohli jeho kamáradi odejít kamkoliv. Zeptal se tedy svého mistra a ten po chvilce soustředění ukázal na mapě jeden klášter: "Teď jsou právě tady a myslím, že mají nějaké potíže."

"A prosím vás, nemohl byste mě tam nějakým kouzlem poslat ?" Vyzvídal Melkor.

"Tak daleko já nemůžu, ale myslím že by vás tam jeden můj přítel za pár zlatých během dvou hodin dopravil."

"Mockrát děkuji!" Odpověděl šťastný Melkor.

Tím přítelem byl kudůk. Nevypadal moc pěkně, měl totiž na sobě hromadu popálenin, ale jakmile se Melkor dozvěděl, že ho tam doveze létacím koberečkem, zapoměl na jeho škaredost, a ihned souhlasil.

Jeho mistr nelhal, za necelé dvě hodiny zběsilého letu byl na místě. V klášteře slušně požádal o ubytování a odebral se do jídelny.

Jakožto chudý poutník vyfasoval jakousi nevábnou kaši nevýrazné chuti, ale hodně výživnou. Tu si všiml Thorina, který jedl společně s mnichy. Po jídle se k němu přitočil a informoval se, co že se stalo. Dověděl se také, že Thorin se rozhodl vstoupit do mnišského řádu. Prý by tak mohl lépe dosáhnout vytčeného cíle. ( Chudák Thorin ještě nevěděl, že mniši se ukážout být tak mocní, že nejenže se distancuje od družiny, ale dokonce se i rozhodne v tomto řádu zůstat.)


Eri se probudil v jakési cele z velkých kamenných bloků, zároveň však zaslechl, jak se sem přibližují nějaké kroky. Do cely mu dvě ruce podaly misku s jídlem. Eri se na ni hbitě vrhnul a jídlo v mžiku zmizelo. Po vydatném obědě se mu chtělo zdřímnout. Lehl si tedy na postel, když tu si uvědomil, že to není samo sebou, být takhle ospalý. V jídle byl určitě nějaký uspávací prostředek, avšak on, jakožto alchymista, byl proti jedům odolný. Rozhodl se, že bude dělat, jako že spí.

Za chvíli přišli dva trpaslíci, a když vešli do cely, začali se smát : " Houby alchymista, akorát podvodník je to!" Zabalili ho tedy do pytle a přenesli do jiné cely.


Druhý den Sam z kláštera odešel. Ne však na dlouho, za chvíli se vrátil umně přestrojený za trpaslíka. Těch tady bylo nejvíc, takže mu to umožnilo 'splynout s davem'. Ihned se přihlásil, jakožto další adept na mnicha. Zároveň se spojil se zbytkem družiny a začali kout plán.

Tak se stalo, že den potom si Sam vyprosil, aby měl v noci hlídku. Jako parťák do dvojice mu vyšel jakýsi člověk. Sam tedy využil svých zlodějských schopností a schoval se do stínu. Naštěstí se mu to povedlo. Chvíli čeká a už je to tady. Druhá stráž přešla kolem, aniž by si ho všimla. Sam vytáhl schovanou dýku a zezadu ji vrazil stráži do zad. Když se přesvědčil, že je opravdu mrtvá, odebral se k cele, kde byl uvězněn Eri. Na dveřích visel obyčejný visací zámek, který Sam svými paklíči lehce otevřel.

Vysvobozený Eri mu vděčně padl kolem krku. Ale co dál, jak se teď odsud dostat? Eri je, jakožto alchymista, bez své truhličky nemožný. A truhlička je přeci zavřená ve skladu. Tam bohužel není jen obyčejný zámek, a tak se dovnitř Sam nedostal. Zvolili tedy provizorní řešení - Eri se zamknul na záchodě a Sam šel vzbudit Melkora. Ten se pomocí svých kouzel taky dovede dostat do skladiště.

Sam opatrně zaťukal na těžké dubové dveře. Za chvíli se odtamtud ozvalo zamručení a ve dveřích se objevil Melkor. A hned na Sama vyjel: "Proč mě budíš uprostřed noci! To nemůžeš počkat do rána ty otravo jeden mrňa..."

"Pssst !", snaží se ho utišit Sam, "mám potíže. Podařilo se mi vysvobodit Eriho,"

"No, to ti teda musím poblahopřát.", zavrčel Melkor.

"Ale nemohu se dostat do skladiště pro jeho truhličku," pokračuje Sam

"A co je mi do toho."

"Prej dokážeš hodně věcí, a určitě by ses dokázal dostat do skladu, ne?"

" No to doved'. ", říká Melkor, protože se konečně probudil a navíc chce svým společníkům ukázat, co dovede. " Tak chvilku počkej a pak se o to pokusím." A za chvíli už jdou společně obhlédnout situaci.

Před skladištěm však Melkor znejistí a povídá: "Možná se mi to povede, možná taky ne. Jsem totiž začínající kouzelník a nemám ještě dost psychické síly. Vystačí mi akorát na dvě kouzla: jedním se dostanu dovnitř a druhým ven, jenže ne vždycky se mi kouzlo povede, a když se nepovede, budu absolutně vyčerpaný a pak budu muset pár hodin spát, abych byl znovu fit. To znamená, že když se nebudu vracet, je to marný a už na mě nečekej, já se z toho nějak dostanu."

"Co se dá dělat, musíme to risknout," povzdychl si Sam

Melkor se tedy chvíli soustředil a pak zmizel. Za chvilku se ze skladiště ozvalo štrachání. To pak utichlo a Sam očekával Melkorův návrat. Ale ono nic.

Když se Melkor ocitnul ve skladišti, chvíli přelézal různé bedny a pytle, než truhličku našel. Pak se soustředil na vyvolání kouzla a kouzlo selhalo. Musel tu tedy počkat až do příští noci.

Sam ještě chvíli čekal u dveří a pak mu došla trpělivost. Melkorovi se zřejmě kouzlo nepodařilo. Teď musel vymyslet, jak to zaonačí s tou mrtvolou - něco ho však napadlo...

Najednou se klášterem ozval zvon a volání " POPLACH !!!!"

Když se mniši seběhli k rozčilenému Samovi, začal jim překotně povídat: "Já si tady pokojně hlídám, chodím sem a tam, a najednou o něco zakopnu! A ona je to mrtvola!"

Poté přišel představený kláštera a nařídil dvěma mnichům, aby toho nebožáka odnesli do jeho příbytku. Sam byl na stráži vystřídán a ráno se probudil do krásného dne.

U snídaně však Sama málem ranila mrtvice, když tam spatřil svého včerejšího parťáka. Byl sice ještě trochu pobledlý, ale už si vesele povídal s kamarády. Po snídani se k němu Sam přitočil: "Ahoj, jaktože žiješ, já si myslel, že už jsi dočista mrtvý."

"Mniši toho holt dovedou hodně, i mrtvolu vzbudit." odpověděl s úsměvem.

"A prosím tě, viděl jsi toho, kdo tě bodnul?" vyzvídal nenápadně Sam.

"Bohužel ne, musel to být nějaký borec, byla to pořádná rána." Konečně se Samovi ulevilo, nikdo tedy nezná pachatele.

"Děje se tu něco nekalého," pokračoval opět klidně Sam, "zároveň totiž uprchl ten alchymista, co chtěl ukrást žaludy."

"O tom už taky vím, máme tu zřejmě pořádného zlodějě."

Sam si s ním ještě chvíli povídal, dokud si nebyl jistý, že se nenechal napálit, a pak to vše šel říci Erimu na záchod. Ten z toho měl radost, a taky se pochlubil, že už ví jak se odtud dostane. Dohodli se tedy, že se v noci sejdou i s Melkorem na cestě k městu.

Když přišla noc začali se v klášteře dít podivné věci:

Eri se konečně odhodlal ke zmizení. Když tak dlouho přemýšlel na záchodě, jak zdrhnout, tak ho napadlo, že on, jakožto ani ne 45 palců velký tvor, by se mohl protáhnout odpadní rourou.

Teď nadešla ta chvíle, Eri nahlédl do temného otvoru a zaváhal. Musel však jednat a tak se nadechl a skočil. Ucítil dotek něčeho studeného a mazlavého. Hned si pomyslel, co to je. Najednou však roura končila a on se ocitnul ve vzduchu. ten pád mu připadal jako celá věčnost a už se chystal na strašnou bolest při dopadu. Byl proto velmi udiven, když spadl jako do peřinky. To 'jako' bylo na místě, neboť ve skutečnosti se ponořil až po prsa do hromady výkalů. Rychle se odtamtud vybatolil a už si to rázoval na místo srazu. Měl toho dobrodružství až po krk a teprve nyní se mu ulevilo. On už to měl za sebou.

Melkor se sice pohodlně vyspal, nemusel ani brzo vstávat, ale přes den ho začala sžírat pořádná nuda. Netrpělivě tedy očekával noc. A tak o plůlnoci měl již plán vymyšlený. Opět se tedy soustředil. Kdyby zrovna okolo šla stráž, pořádně by se zděsila, protože by přímo před ní vykrystalizovala postava. Pro Melkora by to byl stejný šok, avšak oba ho byli ušetřeni. Stráž tam nebyla. Melkor rychle přeběhl ke zdi kláštera a opět se soustředil. Koněčně!! Už je z kláštera venku. Ohlédl se za sebe a pomyslel si, že by se za ty vysoké zdi znova dostat nechtěl. Odebral se tedy k místu srazu. Po cestě ho ale začali tlačit ty čtyři magické žaludy, co si schoval do bot. Našel je čistě náhodou ve skladišti. Původně si všichni mysleli, že je utrhnou přímo ze stromu, ale díky nepředpokládaným komplikacím jim na to jaksi nezbyl čas a teď přemýšleli, jen jak se odtud co nejrychleji dostat. Melkor vytušil příležitost, jak si přivydělat, ale nechtěl se dělit se zbytkem, a tak si umínil, že si to nechá pro sebe.

I Sam už měl připravený plán a byl celý nesvůj. Kdyby se mu to totiž nepodařilo, všechno by na něj prasklo. Musel si sundat svůj trpaslický převlek, protože se v něm cítil hodně neohrabaný, a vyjít na ochoz. Tam se schoval do stínu a pevně doufal, že se mu to povede. Potichu se plížil podél skladu směrem ke vnější zdi kláštera. Už je v rohu a začíná obratně šplhat po zdi, když vtom jde okolo stráž. Naneštěstí je to krol, který svým ultrasluchem Sama vypátral. Jeho inteligence však nestačila k tomu, aby situaci zhodnotil, a tak jenom zařval:"Pojď sem, tady se něco hejbe!" V Samovi byla malá dušička. Za chvíli přiběhla druhá stráž - člověk. Ten však obyčejným zrakem nic neviděl, a tak mávnul rukou: "Seš blbej, tady nikdo néni." A odkráčel pryč. Krol se ještě jednou nedůvěřivě podíval do kouta, zakroutil hlavou a odešel taky. Sam ještě chvíli počkal a pak lezl dál. Když se dotkl pevné země, ulevilo se mu a jak nejrychleji mohl, spěchal ke svým kamarádům.

Ve velmi dobré náladě se všichni tři sešli na lesní cestě a vydali se směrem ke městu. Jen Eri jim moc nevoněl, ale co se dalo dělat. Všichni si pověděli, co se komu přihodilo, jen Melkor si nechal pro sebe svoje nohy otlačené od žaludů.

Druhý den, když právě večeřeli v jedné hospůdce, se dohodli, že do kláštera už nikdy ani nepáchnou.

Ještě ten večer zašel Melkor do jednoho alchymistického krámku ve městě a vyměnil žaludy za tři drahokamy v ceně 400 zlatých. Dobře udělal, kdyby totiž šel za tím člověkěm, který mu slíbil Prsten Černé Vodoměrky, dověděli by se o tom i ostatní, takhle bylo všechno jen a jen jeho. Potom si našel jednoho brusiče kamenů a tam si je nechal vybrousit. A tak, když si je druhý den ráno vyzvedl, vlastnil 3500 zlatých. A to je sakra dost na výdělěk z jednoho týdeního dobrodružství. (Za 3500 zlatých je možno koupit malý domek.)

Zatímco Sam a Eri promýšleli další dobrodružství, Melkor přepočítával své penízky. Bohužel, tento postup se nedá znovu opakovat, a tak Melkorovi nezbylo nic jiného, než se připojit k ostatním.


	    Trosky / 7. & 8. dvojčíslo / 1994
Šéfredaktor: Zdeněk Töpfer
Korektor: Houghton Miffin Co.
Vydavatel: Klub J. M. Trosky Mladá Boleslav
Cena výtisku: pro členy KJMT zdarma
Náklad: několik výtisků
Uzávěrka tohoto dvojčísla: 24. července 1994
Zpracovalo DTP studio MaPes

Zpět k Troskám